• For å si det rett ut: Dette virker som spill for galleriet, sier Arild Hamre i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.

Forbundssekretæren mener å dra kjensel på dommedagsprofetiene fra den gangen dagens røykelov ble innført. Også da hevdet mange at bedrifter kom til å måtte legge ned og at ansatte ville miste jobbene.

— Jeg har svært liten tro på at bergenserne slutter å gå ut som følge av et røykeforbud. All erfaring fra utlandet tilsier en nedgang helt i begynnelsen, så vil det ta seg opp igjen, hevder forbundssekretæren.

Hamre langer også ut med et spark mot store deler av bransjen:

— Mange har ikke tatt dagens lov på alvor. Hadde de sørget for å ha halvparten av bordene røykfrie og installert skikkelige friskluftanlegg, tror jeg ikke vi hadde vært i denne situasjonen, sier Hamre.

Retten til ren luft på jobb må veie tyngre enn retten til å ta en røyk med pilsen, mener Hamre, som selv er røyker.

Første tilfellet

— Det er første gang jeg hører om permitteringsvarsel i forbindelse med den nye røykeloven, sier informasjonsrådgiver i Reiselivsbedriftenes landsforening, Baard Fiksdal.

— Men det er ikke rart at de frykter for levebrødet. Dette er ikke noe de gjør for moro skyld.

Fiksdal sier at det er vanskelig å spå om det blir et ras av permitteringer når loven trer i kraft.

— Bransjen har svak lønnsomhet, er mest sårbar for konjunktursvingninger og blir etter alle solemerker alvorlig rammet de første månedene. Men vi håper at det blir bedring etter hvert, sier Fiksdal.

Han viser til New York, som innførte ny røykelov i mars 2003.

— Fortjenesten sank med tretti til femti prosent over natten. Siden har det vært krise, hevder Fiksdal.

Bøtenivået ikke fastlagt

— Å sende ut permitteringsvarsel i mai er vel å ta sorgene på forskudd, sier Wenche Salthella, distriktssjef for Reiselivsbedriftenes Landsforening Vest-Norge.

— Men mange i bransjen er bekymret, og frykter at effekten av røykeloven blir som å skru av en bryter. Da skjønner jeg at man ønsker å gardere seg. På den andre siden tror jeg at en del folk kommer til å gå oftere ut enn før. Mange sliter med røykfylte lokaler, og for dem vil det bli mye kjekkere å gå ut når den nye røykeloven kommer, sier Salthella til BT.

Det er kommunene som skal føre tilsyn med den nye røykeloven i Norge. Hvor store bøtene blir, er opp til hver enkelt kommune. I Bergen er foreløpig ikke størrelsen på bøtene avklart.

— Så langt er vi ikke kommet ennå, sier avdelingsingeniør Henning Gøhtesen i Miljørettet helsevern i Bergen kommune.

— Men det blir trolig en skjønnsvurdering i hvert tilfelle. Meningen er at boten skal svi.