På bare to og et halvt år har det skjedd fire alvorlige trafikkulykker på en strekning på rundt 150 meter rett ved Ådlandsbrua.

Tre personer har mistet livet og to er blitt alvorlig skadd:

Også i 2001, 2003 og 2005 var det alvorlige ulykker rett ved Ådlandsbrua. I tillegg omkom en motorsyklist (22) omtrent en halv kilometer nord for broen i april 2010.Siste ulykke ved broen skjedde for bare fire dager siden.

Broer spesielt utsatt

De mange ulykkene gjorde at Stord-ordfører Liv Kari Eskeland høsten 2010 skrev et fortvilt brev til Statens vegvesen. Det endte med strakstiltak til 20 millioner kroner som ble presentert i januar 2011. Likevel fortsetter ulykkene.

Leder for ulykkesanalysegruppen til Statens Vegvesen på Vestlandet, Hans Olav Hellesøe, sier at en vei som går i bro over en elv er spesielt utsatt for glatt føre.

— Det er jo mye fuktighet i luften. Og en bro er mye tynnere enn en vei bygd på fjell, så broen fryser tidligere enn veien ellers. Det er en utfordring. Ofte er det også en del vind, slik at ting blir kjølt ned enda mer, sier Hellesøe.

Både ulykken på Voss før jul, der en lastebilsjåfør ble alvorlig skadd, og ulykken på broen i Flåm for noen år siden, der én omkom og seks ble skadd, skjedde under lignende forhold

Værstasjon kan varsle

— Generelt er slike steder mer utsatt for glatt vei, sier Hellesøe.

- Men dette vet dere jo. Hva gjør dere med det?

— Når man først har valgt å bygge broen der, er det ikke så mye man kan gjøre med det. Men det er mulig å ha en form for overvåkning av forholdene, eller være spesielt oppmerksom på vedlikehold. Det er jo folk som har som jobb å sørge for at det ikke er glatt, sier Hellesøe.

Han forteller at det etter ulykken på broen i Flåm ble satt opp en værstasjon til én million kroner.

— Den er ganske avansert. Den leser av friksjonen i hjulspor samt fukt og temperatur, og varsler entreprenøren når det er glatt. Det kan være aktuelt her, sier Hellesøe.

ULYKKESPUNKT: Ulykken ved Ådlandsbrua torsdag er den fjerde alvorlige ulykken her siden høsten 2010.
LENA VERMEDAL