I går ba en samlet kontroll— og konstitusjonskomité på Stortinget om en forklaring fra forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Strøm-Erichsen fikk en e-post med de alvorlige beskyldningene fra de tillitsvalgte marinejegerne allerede i februar.

Forsvarsministeren har forklart at hun ikke leste vedleggene skikkelig, der påstandene ble satt frem.

« ... ødelegger prosessen»

Personen som skal ha stått bak truslene om telefonlytting er ingen hvem som helst: Brigader Karl Egil Hanevik er sjef for spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, og dermed den i forsvarsledelsen som har mest direkte kontakt med - og ansvar for - de norske spesialstyrkene.

... men ingen har vært ukjent med at dette har vært en alvorlig sak.

Forsvarsdepartementet har opprettet en intern varslingssak, etter at de grove anklagene ble kjent.

Flere uavhengige kilder bekrefter overfor Bergens Tidende at brigader Hanevik blir beskyldt for å ha kommet med følgende ytring overfor to marinejegere i februar: «Er du også en av disse hardlinerne som driver og ødelegger prosessen? Du må bare være klar over at selv om MJK-ansattes telefoner ikke er avlyttet, er det ikke umulig at dette vil bli gjort i tiden som kommer.»

Det var TV 2 og VG som først omtalte innholdet i brevet.

Ligger i Stortinget

Hanevik ble utnevnt som leder for den nyopprettede spesialoperasjonsavdelingen i desember 2011. I likhet med forsvarssjef Harald Sunde, har Hanevik bakgrunn som sjef for Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK).

ØVERST ANSVARLIG: Brigader Karl Egil Hanevik er sjef for spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, og dermed den i forsvarsledelsen som har mest direkte kontakt med - og ansvar for - de norske spesialstyrkene

Utnevnelsen av en sjef for spesialstyrkene på Forsvarssjefens kontor var første steg i prosessen som senere ledet til forsøket på å samle de norske spesialstyrkemiljøene — Marinejegerkommandoen (MJK) på Haakonsvern og FSK - i en felles organisasjon.

Det utløste et veldig rabalder. Forsvarssjef Harald Sunde gikk først inn for å legge ned MJK som selvstendig styrke, og å opprette en felles, nasjonal spesialstyrke med base på Rena, der FSK holder til i dag. Etter massiv kritikk, blant annet for å ha overkjørt og kneblet kritikerne, gikk Sunde i siste liten tilbake på deler av forslaget.

I planen som nå ligger til behandling i Stortinget, foreslås det å beholde både MJK og FSK. Men de skal ha en samlet ledelse i Oslo, med en felles driftsledelse som samordner de to styrkene.

Fortalte om press

Stortingets ombudsmann for Forsvaret, Kjell Arne Bratli, ble kjent med påstandene om knebling alt tidlig i vinter.

— Vi var på befaring hos Marinejegerkommandoen i februar, og snakket med tillitsvalgte, ansatte og ledelsen. De fortalte at de var utsatt for et veldig press for ikke å uttale seg om denne saken, som i høyeste grad angikk dem selv. Presset kom ovenfra - i denne sammenhengen betyr det forsvarssjefen og generalinspektøren, sier Bratli, som leder tilsynsorganet.

Marinejegerne ga også uttrykk for sterk skepsis til planen om en sammenslåing, noe som fremgår av befaringsrapporten Bratli sendte til både forsvarsministeren og forsvarssjefen.

Påstandene om at marinejegerne var blitt truet kom ikke frem i samtalene den gangen, ifølge Bratli.

— Men ingen har vært ukjent med at dette har vært en veldig alvorlig sak, sier ombudsmannen, som gjentatte ganger har tatt opp at Forsvaret har problemer med å tillate ytringer som går på tvers av hva forsvarsledelsen ønsker.

— Uten åpenhet blir ikke prosessene gode, sier Bratli. Han vil nå avvente Forsvarsdepartementets interngransking, før han avgjør om han selv skal gå inn og granske saken.

- Alle må få gi sin versjon

Bergens Tidende lyktes ikke i å få kontakt med brigader Hanevik i går, og ifølge Forsvarsstaben var han ikke tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Forsvarssjefens talsmann, oberstløytnant Bent-Ivan Myhre, vil ikke kommentere at det skal være sjefen for spesialoperasjons-avdelingen som blir beskyldt for trusler.

— I varslingssaker er det gjerne to eller flere parter, der alle må fremme sin versjon av saken før det konkluderes. Derfor blir det vanskelig for oss å kommentere før fakta ligger på bordet, sier Myhre.

- Fungerer Hanevik fortsatt som sjef for spesialoperasjonsavdelingen (SOA) i Forsvarsstaben?

— Den som er sjef for SOA i dag, er Hanevik, sier Myhre.