Båter som er tilgriset med oljesøl fra «Rocknes»-forliset behøver miljøvennlig spesialrengjøring. Ved Bjordal & Madsen har man utstyret klart og vil advare folk mot å forsøke selv.

— Vi renset den første båten tirsdag, forteller John Gullbrå hos Bjordal & Madsen. I samarbeid med Bergen Kjemiproduksjon tilbyr firmaet nå en miljøsikker metode for å fjerne olje fra skipsskrog.

I tillegg til at oljesølet er vanskelig å fjerne utgjør det også em forurensingsproblem om det bare spyles rett på sjøen igjen. Derfor bruker man lenser og absorberende nett til å fange opp oljerestene, mens vannoverflaten sprøytes med oljeoppløsende kjemikalier.

Bjordal & Madsen har allerede flere fartøy inne til rensing, blant annet en båt fra Røde Kors som deltok i redningsarbeidet etter at «Rocknes» gikk rundt mandag 19. januar. Nå håper firmaet å få oppdraget med å gjøre rent båtene som har deltatt i oppryddingsaksjonen, samt privateide båter som er blitt tilgriset av oljesølet. Han advarer båteiere mot å rengjøringen selv, for uten riktig utstyr vil de verken kunne beskytte seg selv eller miljøet.

— Hvis folk gjør dette på egenhånd, uten muligheter for å ta det opp, blir det et problem, sier Gullbrå.

Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket sier at de vil innhente flere anbud på rengjøring av båtene de har brukt i oppryddingen. Dette gjelder omkring et tyvetalls fartøy.