JAN I. ELIASSEN

Skipsfløytene blåser opp kaskader av lyd. Bystøyen overdøves. Det verker i ørene, kaiunderlaget vibrerer. BTs utsendte kjenner det godt i leggene, men en rask telefon til Jordskjelvstasjonen er negativ. Alt er stille der.

Om bord i MS «Jupiter» og MS «Bergen» står mannskapet med norske flagg på brovingene. De roper og de klapper i hendene. Protestbannerne mot likvideringen av de siste norske sjøfolkene pryder skipenes overbygg.

Kjemper

Norske sjøfolk er klar til kamp, ikke som i de to verdenskrigene, men mot norske politikere som vil gravlegge den siste norske sjømann.

Alle norske skip i havn lå mandag stille i to timer, fra 12 til 14, som ledd i en politisk streik. Noen hundre norske sjøfolk samlet seg på Løvebakken utenfor Stortinget for å si politikerne hva de mener om regjeringens forslag i Statsbudsjettet.

Motormann Kåre Storhaug på MS «Bergen» er en av aksjonistene. Han deler ut løpesedler ved passasjerterminalen på Skoltegrunnskaien.

Hjelpsom pensjonist

En eldre kaivandrer kommer forbi.

— Du, kan eg få nokken av papirene. Eg e pensjonist, men har seilt ute som maskinsjef. Eg ve gjerne dele disse ut på Torgalmenningen.

Dette er rammen rundt sjømennenes aksjon på Skoltegrunnskaien. Passasjerer om bord i MS «Jupiter» som Bergens Tidende snakker med har forståelse for at de seiler fra Bergen to timer forsinket. Skipet skal prøve å ta igjen i alle fall en time.

— Er det riktig at samfunnet skal subsidiere en yrkesgruppe som sjøfolkene?

— Alle våre europeiske konkurrentland har ulike ordninger for sin skipsfart og sine sjøfolk. Uten at vi får like vilkår har vi liten sjanse i den tøffe konkurransen, og vi er kort og godt redde for jobbene våre. Når våre nære naboer finnene, svenskene og danskene også har fått ulike former for nettolønn-ordninger og andre tiltak er satt i verk, så foreslår den norske regjeringen å ta bort refusjonsordningen for norske sjøfolk og nettolønn-ordningen norske fergeselskaper i utenriksfart har fått, må vi bare reagere. Nettolønn-ordningen for fergene har bare fungert i tre måneder. Jeg kan ikke forstå at de våger. Det de gjør er å kvitte seg med den norske sjømannsstand og rasere det maritime miljø, et miljø med en ekspertise som er på topp i verden og som Norge trenger. Forstå det den som kan, sier motormann Kåre Storhaug.

Kasteball for hestehandlere

Han fastslår at de gjenværende 18.000 norske sjøfolkene ikke vil finne seg i å være en kasteball mellom hestehandlende politikere to ganger årlig, ved statsbudsjettet og det reviderte budsjettet. De vil ha en nettolønn-ordning, og den skal være lovfestet.

— Det er uverdig at vi skal være brikker i et politisk spill som politikerne regisserer. Vi ber ikke om almisser, men at vi gis muligheter til å kjempe om arbeidsplassene på lik linje med våre nordiske kolleger, sier Storhaug.

BLOKADE: Tre kyst- og Nordsjøtankere og et fraktefartøy plassert side om side ved Tollboden, MS «Jupiter» ved Skolten og MS «Bergen» midt i Vågen, forsøker å blokkere.
Foto: Gidske Stark