• Kampen om arbeidskraft mellom offentlig og privat sektor driver frem tidenes mest spennende lønnsoppgjør, tror finansministeren.

I går var finansminister Kristin Halvorsen på Norges Handelshøyskole for å snakke om statsbudsjettet foran en fullsatt sal med unge økonomistudenter.

Snart to uker etter at budsjettet ble offentliggjort valgte Halvorsen å rette blikket fremover mot neste års lønnsoppgjør.

— Norge opplever den sterkeste økonomiske vekstperioden siden 70-tallet. Lønnsoppgjøret i mai blir et av de mest spennende vi har sett på lenge, sier hun.

Frykter store krav

Finansministeren uttrykker bekymring for kampen om arbeidskraft og lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor. Hun tror dette vil prege lønnsoppgjøret neste år og frykter at kravene blir store.

— Senere tids saker om opsjoner og topplederlønninger er nok en gang med på å undergrave oppfordringer om måtehold og moderasjon. Men jeg har tiltro til at partene vil ta ansvar og føre oppgjøret i havn på en forsvarlig måte, sier Halvorsen.

For dyrt å bygge offentlig

En annen konsekvens av mangel på arbeidsfolk er at prisene blir presset i været. Finansministeren brukte bygg- og anleggsbransjen som kroneksempelet på dette.

— Vi har sett mange tilfeller hvor byggeprosjekter blir 30-40 prosent dyrere enn først antatt og hvor det er vanskelig å få inn anbud Derfor er dette feil tidspunkt å sette i gang store offentlige byggeprosjekter, det er rett og slett for dyrt, sier Halvorsen.

Gode eksempler på at ministeren følger opp dette i praksis er at det i statsbudsjettet for 2008 verken ble avsatt penger til nytt odontologibygg i Bergen, nytt bygg for Høgskolen i Bergen eller nytt domstolsbygg for Gulating lagmannsrett.

Vil ikke påvirke boligmarkedet

Før statsbudsjettet ble lagt frem var mange spent på om noe ville bli gjort med dokumentavgiften. Som kjent står den fortsatt like støtt.

— Dokumentavgiften er ikke et gebyr som betales for en tjeneste, det er en skatt til statskassen. Det er veldig krevende å gjøre endringer i denne uten å påvirke boligmarkedet i stor grad, eller føre til at boligselgere får enda mer for eiendommene sine. Derfor ble den stående urørt, forteller Halvorsen.

Sævig, Rune