Siden september har professoren vært i Bergen. I juni eller juli reiser hun tilbake til Xinyu, en by i Jiangxi-provinsen. Da har hun forhåpentlig med seg flere norske engelsklærere, helst ti eller flere, som kan undervise på ungdomsskoletrinnet og på universitetsnivå.

Xu Maoyun forteller videre at kineserne ønsker å kjøpe norsk fisk og fiskeolje. De inviterer også norske bedrifter til å etablere seg i Jiangxi-provinsen.

Ordføreren i hjembyen hennes kommer til å ta kontakt med Bergen kommune, og på denne måten igjen med norske fiskeeksportører. Hun forteller videre at de kommunale myndighetene i Xinyu også kan tenke seg Bergen som vennskapsby.

Xu Maoyun, der Xu er familienavnet, kom til Bergen med stipend fra Norsk Forskningsråd. Her har hun studert datastøttet læringssystem, med tanke på engelskundervisning i hjemlandet.

Cecilie Hansen, prosjektkoordinator i InterMedia, en forskningsinstitusjon under Universitetet i Bergen, har vært kontaktpersonen hennes. Hvis det er noen som synes dette er spennende, kan Cecilie Hansen (e-post: cecilie.hansen@intermedia.uib.no) hjelpe til med å opprette kontakt med Xu Maoyun.

ØNSKER KONTAKT: Xu Maoyun fra Kina ønsker å komme i kontakt med norske engelsklærere som kan tenke seg å undervise i Kina for en periode. Til høyre Cecilie Hansen ved InterMedia som er hennes kontaktperson i Bergen.