• Vi er glad for at studentene får større valgfrihet, sier studentredaktør Ronny Høines og studentrepresentant Thomas Hals.

De har forståelse for at norsk blir obligatorisk fag, men mener matematikk ikke trengte være det.

— Jeg er bekymret for de praktisk/estetiske fagene, sier rektor Odd Inge Steen. De er dyre og drive og ikke nevnt i pressemeldingen om den nye lærerutdanningen. Han frykter skolene fristes til å tilby billige fag. Lærerhøgskolen i Bergen har satset på de praktisk/estetiske fag og vil gjøre det videre.

KRL-faget er ikke lenger obligatorisk. Kun ti poeng verdi- og kulturformidling blir det. Odd Inge Steen mener det er urovekkende i et flerkulturelt Norge. Han er redd KRL-faget vil forsvinne ved skolene.

SER MULIGHETER: Student Thomas Hals(til venstre), rektor Odd Inge Steen og student Ronny Høines ser muligheten til å skape en spennende profil ved høgskolen
FOTO: TOR KRISTIANSEN