— Nokon har fysisk fjerna automaten, stadfestar operasjonsleiar Inge Værøy i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Politiet etterlyser publikum som kan ha opplysningar i saka. Raude krossen eig automaten. Førebels er det uvisst kor mykje pengar som var i han.