Utbyggere står i kø for å sikre seg eiendommer i bybanekorridoren. Der vil nemlig kommunen åpne for fortetting og næringsutvikling for å sikre passasjergrunnlaget til Bybanen. Naboer frykter at politikerne i sin iver etter å fortette ikke tar hensyn til bomiljøet.

Si din mening om Bybanen

I går skrev BT om familien Berg, som må ut av huset på Wergeland for å gi plass til Bybanen. I dag presenterer vi nye planer for området.

Ekstrem forvandling

Det er Rema 1000-eier Reidar Madsen som står bak de storstilte planene. Han har gjennom mange år kjøpt opp hus og tomter i området.

— Jeg kjøpte min første tomt i området i 1983, så dette har vært en langsiktig investering, sier han.

Etter at Bybanen ble vedtatt, har Madsen intensivert oppkjøpene. I dag eier han eneboliger både i Storetveitveien, Bendixens vei og Fageråsveien. De vil han rive og erstatte med tett blokkbebyggelse.

De ferske tegningene viser et Wergeland som er helt forskjellig fra dagens villastrøk. Boligblokkene blir på seks etasjer I tillegg er det planlagt et tårnbygg på ni etasjer, med kontorer og leiligheter på toppen.

Madsen håper å kunne inngå et makeskifte med kommunen og å få lov til å bygge oppå bybanetraseen. Da mener han det skal være plass til følgende utbygging:

  • Rundt 3500 nye kvadratmeter med detaljhandel
  • 5000 kvadratmeter kontorarealer
  • 150-160 leiligheter på totalt 15.000 kvadratmeter
  • 300 parkeringsplasser i underjordisk anlegg- Vanvittig omfang

Nabo og medlem i Wergeland velforening, Lisbeth Lillebøe, kaller planene «forferdelige».

— Omfanget er jo helt vanvittig. Dette kan de ikke tillate. Det virker som om næringskreftene styrer hundre prosent. De kjøper opp og lager planer, og så legger kommunen seg flat, sier hun.

— Det er mye positivt for nabolaget her, blant annet har vi tilbudt oss å oppgradere idrettsanlegget på Rautjern. Bergen er en trang by. Da må vi fortette, svarer Madsen.

I høringsutkastet for kommunens nye arealplan gis det anledning til å bygge opptil fem etasjer innen 200 meters gangavstand fra bybanestopp. Utenfor disse områdene må utbyggerne tilpasse seg eksisterende bebyggelse. Madsen vil bygge enda høyere.

— Det er høyhus på Danmarksplass, Sletten, Slettebakken, Fantoft og det er planlagt på Kronstad. Da må vi kunne bygge et ni etasjers tårn for å markere bybanestoppet, sier han.

Frykter høyhusstunt

Filip Rygg, politisk rådgiver for byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen, er skeptisk.

— Ni etasjer høres vel høyt ut. Uten å saksbehandle på forhånd, kan jeg si at vi er skeptiske til høyhus i den type boligområde. Det har vi gitt uttrykk for hele tiden, sier KrFs førstekandidat.

Lillebøe tror Madsen er klar over at han ikke vil få igjennom ni etasjer, men at det er et taktisk utspill for å forhandle seg ned til fem-seks etasjer og like tett utbygging.

— Både her og ellers langs Bybanen må politikerne ta seg tid til å tenke helhetlig. Dette blir en helt ny bydel. Den kan ikke stuntes frem, sier hun.

Filip Rygg sier at kommunen nå opplever stor pågang fra private aktører som vil bygge langs Bybanen. Han forsikrer at de er opptatt av å ta vare på de eksisterende bomiljøene.

— Vi må få en utvikling langs bybanetraseen. Det er helt nødvendig og ønskelig. Men vi ønsker å gjøre det i dialog med nærområdet, sier Rygg.