Helt i starten av året kom bekymringsmeldingen om speiderlederen fra bergensområdet til KFUK-KFUM-speidernes sentrale ledelse i Oslo.

Meldingen handlet om at mannen i 20-årene hadde hatt et mistenkelig nært forhold til to speiderjenter. På det tidspunktet var den ene jenten 15 år, den andre 16.

Ledelsen i speiderorganisasjonen valgte å gå til politiet med bekymringene.

Nå er speiderlederen tiltalt for flere seksuelle overgrep mot den yngste av jentene. Han er også tiltalt for å ha misbrukt sin posisjon og tillit.

Speiderleir

Overgrepene skal ha skjedd hjemme hos speiderlederen, og foregikk over en periode på åtte måneder, fra november 2008 til juni året etter.

Ifølge politiet, var det etterforskningen av saken til den eldste jenten som førte til anmeldelse av den yngste jentens sak.

— I den første saken kom det inn opplysninger som gjorde at vi selv anmeldte denne saken i mai, sier politiadvokat Eli Valheim. Hun skal være aktor når rettssaken kommer opp, trolig på nyåret.

Jenten, som selv er speider, hadde mannen som sin nærmeste leder. Mannen har i flere år vært speiderleder i bergensområdet, og har hatt flere posisjoner med ansvar i KFUK-KFUM-speiderne.

Ifølge politiet, ble kontakten mellom mannen og den da 15 år gamle jenten opprettet på en speiderleir.

Fratatt verv

Speiderlederen har vært suspendert siden overgrepene ble anmeldt i februar i år.

— Han er fratatt alle verv og roller i gruppen han har tilknytning til og i forbundet. Han må dermed holde seg borte fra møter så lenge straffesaken mot ham er uavklart. Det har han akseptert, sier generalsekretær Mats Billermark i KFUK-KFUM-speiderne.

Speiderlederen er imidlertid fortsatt medlem i organisasjonen.

— Enn så lenge er det ikke aktuelt å ekskludere ham. Vi ønsker å la den rettslige prosessen gå sin gang før vi eventuelt avgjør spørsmålet. Det er jo ikke gitt at han blir dømt, sier Billermark.

Speiderbevegelsen innførte krav om politiattest for sine ledere i 2010. Lederen i denne saken er imidlertid ikke tidligere straffedømt.

- Hadde ansvar

Jentens bistandsadvokat, Beate Hamre, sier at saken har vært en påkjenning for hennes klient.

— Dette tillitsbruddet og overgrepene har vært en stor belastning for henne. Han er en person hun har sett opp til, og som har vært en lederfigur i speiderbevegelsen. Hun tar dette veldig tungt, sier bistandsadvokaten.

Hun karakteriserer saken som spesiell.

— Overgrepene har skjedd innenfor rammer hvor han har vært speiderleder og hatt et ansvar for henne, sier Hamre.

BT var i går i kontakt med speiderlederen. Han har så langt ikke egen forsvarer. Mannen ønsker ikke å kommentere saken.

10 ledere suspendert

De siste fem årene har ti speiderledere blitt suspendert på grunn av mistanker om seksuelle overgrep. Fem av sakene tilhører KFUK-KFUM-speiderne, de andre fem Norsk Speiderforbund.

Generalsekretær Billermark mener likevel at foreldre ikke trenger å være engstelige for å la barna sine være en del av speiderbevegelsen.

— Vi mener at barn og unge er minst like trygge hos oss som i sammenliknbare miljøer. Det er langt fra alle organisasjoner som krever politiattest av sine ledere, blant annet. At vi har valgt å anmelde denne saken, viser at vi tar slike bekymringer seriøst, sier han.

Jenten har ifølge generalsekretæren fått oppfølging fra lokalt hjelpeapparat i sin hjemkommune.

— Vi har hatt samtaler med henne for å forsikre oss om at hun har det etter forholdene bra, og at hun får den støtten hun trenger, sier Billermark.

Den første saken med den 16 år gamle jenten ble henlagt etter bevisets stilling denne måneden. Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs sier hun vil anke.

— Min klient er skuffet og overrasket over henleggelsen, sier Mjøs.

Speiderlederen risikerer opp mot seks års fengsel dersom han skulle bli dømt. Normalstraffen ligger imidlertid på et lavere nivå.