KARI PEDERSEN

— Jeg kaller det hvitsnipp-dugnad, sier Egil Kloster med et smil.

Siste halvannet år har Kloster brukt utallige timer som leder av grendehuskomiteen i Bjorøy og Tyssøy velforening.

I arbeidet med det nye oppveksttunet har Fjell kommune valgt en uvanlig løsning. Velforeningen, ikke kommunen, står som byggherre for utbyggingen, som omfatter utvidelse av skolens gymsal, ny to avdelings barnehage, nye arbeidsrom for skolen, et lokale til grendehus og omlegging av veien forbi skolen.

Totalt 600 kvadratmeter bygg, ny vei, parkeringsplass og snuplass til totalt 8,2 millioner kroner.

Uvanlig dugnad

Dugnad er kåret til det norske nasjonalordet, men omfatter vanligvis ikke denne type arbeid. Velforeningen på Bjorøy har ikke svingt hammere og sjauet materialer. Kloster & Co. har laget anbudspapirer, styrt arkitekt, holdt informasjonsmøter og fulgt opp håndverkere. Utbyggingen er dårlig egnet til tradisjonell dugnad, til det er den for komplisert.

— Jeg har regnet ut at vi fem i komiteen har nedlagt en jobb verdt 500.000-600.000 kroner, sier Kloster og legger til: - Det ble atskillig mer arbeid enn jeg forestilte meg.

Velforeningen tok dessuten hele det økonomiske ansvaret for utbyggingen.

Resultatet havnet heldigvis trygt på rette siden av streken. Når utgiftene til veien og moms er trukket fra, ble prisen på utbyggingen 9980 kroner kvadratmeteren. Kommunale barnehager og skolebygg kommer vanligvis på 15.000-16.000 kroner kvadratmeteren. Forskjellen utgjør 4-5 millioner kroner.

— Hvorfor har velforeningen klart å bygge billigere?

— Jeg tror det er et syndrom som sier at alt blir dyrere når kommunen setter i gang, sier Egil Kloster.

Og så pub ...

Sammen med konstituert rektor på Bjorøy skole, Ole Eide, viser Kloster stolt rundt i nybygget «sitt». I første etasje er det blitt en ny lys barnehage. I annen etasje et stort grendelokale der 80 inviterte gjester skal benke seg til innvielsesfest lørdag. Ordfører, varaordfører, representanter for lag og organisasjoner i lokalmiljøet og folk fra skolen er ventet.

Innenfor er gymsalen utvidet og fornyet. Om dagen står grenderommet og det tilliggende kjøkkenet disponibelt for skolen, og fra barnehagen er det trapp direkte opp i kjøkkenet.

- Frister til gjentakelse

— Det vi har fått til her, betyr veldig mye for hele lokalsamfunnet. På kveldstid kan det bli ungdomsklubb. Her kan koret, trekkspillklubben og idrettslaget møtes. Her har vi plass til brylluper og fester, kommer det begeistret fra begge to.

— Så har vi tanker om å lage et møtested for voksne på kveldstid. En slags grende-pub, legger Egil Kloster til.

Varaordfører Espen Villanger mener erfaringene fra Bjorøy frister til gjentakelse.

— Fjell har en lang liste byggeprosjekter. Slik dugnadsinnsats fra lokalmiljøet gjør at vi får realisert utbyggingene raskere enn vi ellers ville klart. Store, nye skoler til 70 millioner kroner kommer det ikke på tale å gi fra seg styringen med. Små prosjekter, som utbyggingen på Bjorøy, er derimot velegnet, sier Espen Villanger, som mener flere kommuner med fordel kunne gjort som Fjell.

Hvitsnipp-dugnad gjør nytte, det og.

NYTT OG FINT: Kos for Petter Horne Solberg å ha storebror Patrick å klemme på i barnehagen. Mathias Landro Dale og Catharina Bjorøy har også fått nye lokaler å boltre seg i.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG
UVANLIG DUGNAD: Egil Kloster i Bjorøy og Tyssøy velforening (t.v.) har drevet en uvanlig form for dugnad. Konstituert rektor Ole Eide berømmer samarbeidet med velforeningen.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG
NYBYGG: Bjorøy har fått nye grendelokaler, ny barnehage og utvidelser av skolebygget. Lørdag er det innvielsesfest.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG