Og vegbyggjarane gjer det med minst muleg bruk av pengar. Med fornuftige planløysingar og god styring både teknisk og økonomisk har dei utført arbeidet til no med ein prislapp 40 millioanr under det som var venta av utgifter, skriv avisa Firda.