GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no— Her er skatt å spare, sier Hagelien.Saken dukket opp ved en tilfeldighet. En av Hageliens kolleger i Advokatfirmaet Schjødt AS sammenlignet likningsverdien av eget hus med naboenes, og mente verdien lå for høyt. I kontakten med ligningskontoret ble han gjort oppmerksom på et vedtak i likningsnemnda fra 1990 om at likningsverdien ikke skulle være høyere enn taksten for fastsettelse av eiendomsskatt. Ukjent for advokaten - For min kollega resulterte dette i redusert skatt på fordelen av å bo i egen bolig på 7000 kroner i året. Han har fått redusert boligskatten for alle år tilbake til 1990, sier Per Hagelien. Hagelien sjekket så ut likningsverdien av egen bolig opp mot skattetaksten, og fant at det også i hans tilfelle var sprik. Kontakten med ligningskontoret førte til redusert boligskatt på 3000 kroner i året, og han fikk tilbakebetalt rundt 10.000 kroner for de tre foregående årene. - Jeg var ikke kjent med muligheten for å få redusert boligskatten, og jeg vil tro relativt mange huseiere i Bergen ikke kjenner til denne muligheten, sier Hagelien, som er en av Bergens fremste forretningsadvokater. Likningssjefen tviler Likningssjef Svein Røynesdal tror ikke det er mange huseiere som er ukjent med denne regelen.- Da vedtaket kom i 1990, ble det gjort kjent både i annonser og i artikler i Bergens Tidende.Røynesdal sier at ansatte på ligningskontoret ikke automatisk har endret takstgrunnlaget. Ligningskontoret har ikke hatt tilgang på kommunens register over takstgrunnlaget for eiendomsskatt. Huseier må selv levere inn dokumentasjon på eiendomstaksten ved å levere inn den blankett for innbetaling av eiendomsskatt som alle huseiere mottar fra kemneren. - Gjelder flere - Men når dere ikke gjør dette automatisk, hvordan kan dere da være sikre på at de aller fleste huseierne er kjent med denne muligheten for å få nedjustert likningsverdien?- Det bygger på erfaringer som en rekke av mine medarbeidere har gjort opp gjennom årene.- Hundre prosent sikker kan du ikke være?- Nei, det må jeg vedgå. Per Hagelien tror dette kan gjelde langt flere huseiere enn de to forretningsadvokatene i Advokatfirmaet Schjødt AS.- Jeg vet ikke om det er grunn til å kritisere ligningskontoret. Men jeg mener likningsfunksjonærene burde sjekke likningsverdien opp mot en liste med de oppjusterte skattetakstene og sikre at skattyteren fikk den gunstigste likningen.fakta/ boligskatt* Eiendomsskatt betales til kommunen. Grunnlaget for beregningen av skattetaksten er størrelsen på tomten og husets størrelse. Skatten du betaler tilsvarer sju promille av skattetakst. Taksten fastsettes på grunnlag av vedtekter og forskrifter vedtatt av bystyret.* Beregnet inntekt av egen bolig utgjør 2,5 prosent av likningsverdien av boligen. Denne legges til inntekten til skattyter og er skattepliktig. I Bergen er det satt et tak på likningsverdien tilsvarende eiendommens skattetakst. Men skattyter må selv sørge for at likningsverdien reguleres ned dersom denne ligger over skattetakst.

Les også: Nye takster etter boligkrakketUkjent for huseierforeningen

SPARER SKATT: Per Hagelien (Arkivfoto)