Bergen kommune var en av de hardest rammede kommunene i den omfattende lærerstreiken ved skolestart i år. 24 skoler i kommunen var berørte.

Nå er det klart at kommunen sparte rundt 13 millioner kroner i lønns— og sosiale utgifter.

Skal bruke noen av pengene på elevene

Streiker i offentlig sektor er spesielle fordi arbeidsgiver sparer penger på streiken. Dette fordi de sparer lønn og sosiale utgifter, samtidig som de ikke taper noe på å ikke tilby tjenestene de ansatte ikke kan gi.

Kommunaldirektør Anne Marit Presterud ved byrådsavdelingen for barnehage og skole sier hun ikke hadde noen forventninger til hvor stor denne summen skulle bli.

Hun sier imidlertid at kommunen står ved at de skal bruke deler av summen på kompenserende tiltak for elvene som gikk glipp av undervisning i opptil elleve skoledager.

— Hvor mye vi kommer til å bruke vet vi ennå ikke, fordi vi ennå ikke har bestemt oss for hvilke tiltak vi vil sette i verk. Foreløpig har vi vært ute på de 24 skolene og bedt dem om å komme med innspill. Men vi har et helt skoleår på oss til å ta igjen dette, sier Presterud.

Over 500 var i streik

Som den største kommunen i KS, blir Bergen som regel rammet hardt når det er streik i kommunesektoren. Så også denne gang.

Allerede 1. juli ble 33 lærere ved Rothaugen skole tatt ut i streik, som de første fra Utdanningsforbundet. 11. august ble streiken trappet opp med vel 300 lærere, og da streiken ble avblåst 1. september var i alt rundt 550 lærere ansatt i Bergen kommune tatt ut. I tillegg kommer noen titalls lærere som er organisert i Skolenes landsforbund.

Bjarne Mohn Olsvold, leder for Utdanningsforbundet i Bergen, forutsetter at kommunene bruker de sparte midlene på elever.

— Det er en naturlig del av streik i offentlig sektor at kommunen sparer lønnsmidler. Dette er penger som skulle gått til å gi elever undervisning, men som ligger igjen i kommunekassen. Utdanningsforbundet forutsetter at penger kommunen har spart på streiken blir brukt til å styrke de skolene som har vært i streik, slik at elevene totalt sett i dette skoleåret får et like godt tilbud som andre elever i Bergen, sier han.

Vil ha hver krone tilbake til skolen

Olsvold får støtte fra SVs gruppeleder i bystyret, Oddny Miljeteig. I bystyret på onsdag vil hun fremme forslag om at hver eneste av de 13 millioner kronene blir brukt på elevene.

— Det kan ikke være meningen at midlene skal fylle hull i byrådets budsjett. Det eneste anstendige er at de tar innsparingen, og legger den tilbake i skolen til elevene. Krone for krone, sier Miljeteig.