Bergvall har gått til rettssak fordi hun hevder at hun ble utstøtt og trakassert, og til slutt fikk sparken fra stillingen som medialærer fordi hun satte fingeren på uheldige forhold på arbeidsplassen.

— En ren hevnaksjon, mener hun.

Les også: - Gi meg jobben tilbake

For mange konflikter

Men motstanderen, Hordaland fylkeskommune, er av en helt annen oppfatning. De mener at det var umulig å la henne fortsette i jobben fordi hun var for vanskelig å samarbeide med og skapte for mange konflikter både i forhold til kolleger og elever.

Sentralt i rettssaken, som er toppen på en fem år lang strid, står spørsmålet om hun skal oppfattes som en varsler, og om det var grunnen til at hun måtte fjernes fra skolemiljøet.

Det hele startet ved Årstad videregående skole der Marianne Bergvall ble ansatt som medielærer i 2002, og kulminerte i januar 2007, da hun ble hentet rett ut fra klasserommet og suspendert. Senere samme år ble hun sagt opp. Noe av årsakene skal etter Bergvalls mening være at hun nektet elevene å bruke PC i klasserommet, og at noen oppfattet henne som for streng. Men hun har også fått mange positive tilbakemeldinger fra elever som synes hun er en flott lærer.

Lærere truet med å slutte

— Dette er ikke en varslersak, sa fylkeskommunens prosessfullmektig, Trond Hatland, i sitt innledningsforedrag i går.

— Det eneste Bergvall har varslet om, er sine egne problemer, som hun har støtt på når hun ikke har fått det som hun vil. Hun har vist seg som lite lojal, hun har gått til usaklige personangrep på kolleger, og hun har hengt ut elever i klasserommet. Hun ble etter hvert en psykisk belastning på hele miljøet på skolen. Fortvilte lærere truet med å sykmelde seg hvis hun ikke ble fjernet, foreldre sendte bekymringsmeldinger om elever som ikke våget å gå på skolen, sa Hatland, som mente saken dreier seg om et klassisk tilfelle av feil person i feil yrke.

Han viste til at Bergvall, før hun fikk jobben som medielærer, ikke hadde noen erfaring med læreryrket overhodet.

- Uegnet som lærer

I fem år forsøkte skoleledelsen å finne en løsning, men til slutt gikk det ikke lenger.

— Man måtte bare konkludere med at hun var uegnet som lærer. I prosessen rundt henne var det sikkert ting som kunne vært gjort annerledes fra fylkeskommunens side, men hovedpoenget er at hun ikke kunne fortsette i den jobben hun hadde, sa advokaten.

Nesten hele første dag i retten gikk med til å gjennomgå saken i alle detaljer fra Bergvalls side. Fylkets advokat fikk kort tid på sitt innledningsforedrag.

En lang rekke av Marianne Bergvalls tidligere elever skal føres som vitner under rettssaken. Det samme skal lærere og folk fra fylkesadministrasjonen. Det er satt av en uke til saken.