RUNE CHRISTOPHERSEN

— Hovedregelen er at arbeidstakeren ikke får gå tilbake til jobben mens retten behandler tvisten. Det tyder kanskje på at min klient har en sterk sak når retten har funnet grunn til å fravike hovedregelen, sier Botnens advokat, Marius Reikerås.

Botnen gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver etter at P4 ga ham sparken for illojal oppførsel.

Striden bunner i at Botnen ikke lenger fikk dekke Branns hjemmekamper for radiokanalen, etter uenighet om søndagstillegg. Han ble erstattet med tre frilansere. Botnen tok da kontakt med frilanserne og fortalte at han hadde vært involvert i en konflikt mellom Norsk Journalistlag og P4.

Arbeidsgiveren mener Botnen ga uttrykk for at det fremdeles pågikk en konflikt, og at han derfor ga bevisst uriktige opplysninger og opptrådte illojalt. Dermed fikk han sparken. Botnen har krevd å bli gjeninnsatt i stillingen.

«Hvis man legger saksøkers versjon til grunn, kan det fremstå som tvilsomt at saksøkte ville vinne frem med en avskjedssak», heter det i gårsdagens kjennelse. Botnen får dermed gå tilbake til jobben frem til saken er rettskraftig avgjort. Han får også dekket saksomkostningene på fire tusen kroner.