Innbrudd og besittelse av hasj, heroin og narkotiske tabletter var bare noen av punktene på en lang liste forseelser. Nå er mannen dømt i Bergen Forhørsrett til 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.

I tillegg må han ut med nærmer 16.000 kroner i erstatning for hærverk.

Hærverket ble utført da tiltalte sparket opp og skadet inngangsdør, lås og dørkarm i et forsøk på å ta seg inn i en leilighet. Dette fikk eierens samboer forhindret ettersom samboeren var hjemme da 21-åringen slo til.

At siktede ga en uforbeholden tilståelse i retten ble tatt med som formildende omstendigheter under utmålingen av dommen. Retten fant det bevist at siktede har handlet forsettelig under samtlige forhold og grovt uaktsomt i et tilfelle der 21— åringen bar kniv på et offentlig sted.