38-åringen hadde en tendens til å ty til vold da paret var på reise. Bare en av de syv voldsepisodene han er dømt for skjedde i Bergen.

De andre seks skjedde enten på reise i Norge, eller i utlandet. I 1999, da paret var nygift, sparket han konen sin i setet. På det tidspunktet var hun gravid.

Bergen tingrett legger i skjerpende retning til grunn at tiltalte har gjort seg skyldig i gjentatte tilfeller av voldsbruk overfor fornærmete. Forholdene har skjedd i perioder der konen hadde omsorg for mindreårige barn, og ved flere av tilfellene har barna vært til stede under voldsutøvelsen.

Retten legger også til grunn at samtlige forhold har skjedd i tilknytning til krangel mellom tiltalte og fornærmete, og at det således ikke er snakk om helt uprovosert vold. Likevel mener retten at 38-åringens atferd fremstår som totalt hensynsløs.