— Jeg ble gjort til syndebukk for et helsevesen som ikke fungerer i forhold til akutt psykisk syke, sier Lilletvedt.

Tvangsvedtak

Han og en vernepleier rykket ut på oppdrag fra Helse Bergen en fredagskveld i april i år. Oppdraget var å hente en eldre mann som skulle legeundersøkes med tvang, fordi man fryktet at han skulle ta livet av seg. Lilletvedt var «fartøysjef». Tvangsvedtaket var gjort etter initiativ fra Lilletvedt selv, fordi pasienten angivelig nektet å ta imot tilbud om legehjelp.

**Helse Bergen:

— Gjorde ikke jobben sin**

— Det som skjedde da vi kom frem, var at mannen slett ikke motsatte seg hjelp. Han tvert imot tryglet om å få snakke med en lege. Dermed falt grunnlaget for tvangsvedtaket bort, etter min vurdering.

— Det dreide seg nemlig ikke lenger om en tvangsundersøkelse, men ønske om en legeundersøkelse hjemme. Hvis vi hadde tatt ham med oss mot hans vilje, ville vi ha gjennomført et ulovlig og muligens straffbart overgrep mot en pasient, sier Lilletvedt.

Skulle tatt ham med oss

— Men legehjelp var det ikke mulig å få på det aktuelle tidspunkt. Hva skulle vi gjøre? Vurderingen var helt og holdent overlatt til oss. Når jeg ser hva som skjedde i etterkant, er det klart at jeg gjorde en feilvurdering. Vi skulle bare ha bedt politiet om hjelp til å få ham med oss. Det hele koker ned til at jeg der og da ikke klarte å bruke makt. Det beklager jeg sterkt nå, selv om det fort kunne ha blitt definert som et ulovlig overgrep, sier Erlend Lilletvedt.

Krass kritikk

Hendelsen ble gransket av Helsetilsynet i Hordaland. Mannskapet på sykebilen ble øyeblikkelig suspendert, og fikk krass kritikk. Lilletvedt ble betegnet som «uprofesjonell». Fylkeslegen mente det var en alvorlig sak at tvangsvedtaket om å hente mannen med makt, ble overprøvd. Lilletvedt har vært i politiavhør i forbindelse med saken, som ennå ikke er ferdig etterforsket fra politiets side. Først når Statens helsetilsyn er ferdig med sin gransking, vil det bli tatt stilling til om det vil bli forlangt påtale mot de to på bilen.

Erlend Lilletvedt, som var medisinsk hovedansvarlig på ambulansen, ble først suspendert. Senere fikk han avskjed på grått papir og er svært bitter på den behandlingen han er blitt utsatt for i Helse Bergen.

Ny jobb

Men han går snart til ny jobb som sykepleier ved en psykiatrisk institusjon i bergensområdet. Han har fått flere jobbtilbud etter det ble kjent at han ble sparket, det første kom allerede dagen etter at avskjeden var et faktum.

Også vernepleieren som var med i ambulansen, er oppsagt. Han vil ikke kommentere saken, men også han føler seg overkjørt av Helse Bergen, og bekrefter i store trekk Lilletvedts fremstilling av hendelsesforløpet.

- Ofrer fotfolket

— Slik sett er det ikke så synd på meg, sier Lilletvedt.

— Det som gjør meg så frustrert er behandlingen jeg har fått både fra administrasjonen i Helse Bergen og fra Fylkeslegen i Hordaland. Begge er åpenbart mest opptatt av å beskytte systemet. Fotfolket kan de ofre. Det er alltid lettest å ta dem som står midt oppe i en vanskelig akuttsituasjon, og som i etterpåklokskapens lys kanskje kunne ha vurdert annerledes. Da slipper man å avsløre den alvorlige systemsvikten som gjennomsyrer helsevesenet når det kommer til livstruende psykisk syke mennesker, sier han.

Pionérprosjekt

Erlend Lilletvedt var selv med på å ta initiativet til og bygge opp nyskapningen psykiatrisk ambulansetjeneste i Bergen.

— Dette gjorde jeg fordi jeg så at tilbudet var for dårlig når det gjelder å gi hjelp til folk som blir akutt psykisk syke utenom kontortid, sier han.

Psykiatriambulansen er et pionérprosjekt innen psykiatrien. Den ble satt i drift i 2005.

— Jeg synes det er en skjebnens ironi at akkurat jeg, som har brukt så mye tid og krefter på å få i stand dette tiltaket, og som også gjentatte ganger har tatt opp den dårlige beredskapen med dem som sitter med ansvaret, nettopp er den som blir rammet og som kan ofres, sier Lilletvedt.

- Usaklig avskjed

Erlend Lilletvedts advokat, Bendik Falch-Koslung, sier at avskjedigelsen av Lilletvedt etter hans vurdering er klart usaklig.

— Kravet overfor Helse Bergen er at avskjedigelsen blir erklært ugyldig. Det kan også bli aktuelt å kreve erstatning, sier han.

Han utelukker ikke at saken kan havne i rettsapparatet dersom arbeidsgiveren stiller seg avvisende. Denne uken skal det være et forhandlingsmøte mellom partene.

— Når Lilletvedt havnet i den situasjonen han gjorde, skyldes det systemsvikt. Derfor blir det helt feil å laste ansvaret over på ham, sier Falch-Koslung.

FØLER SEG SVEKET: Erlend Lilletvedt (35) føler seg sveket av sin egen arbeidsgiver. - Man forventer hjelp og støtte fra sjefene sine, ikke å bli kastet til ulvene for å dekke over et dårlig system, sier han.
Knut Strand