— Dette er jo det eneste jeg kan. Jeg har ingen annen utdannelse. Nå må jeg starte på nytt, sier den fortvilte 39-åringen.

Fallende besøkstall og svak økonomi har tvunget Akvariet-styret til mer drastiske skritt etter et år preget av kriser og skandaler. Besøkstallene for i fjor ender på 195.000. 10.000 færre enn i 2001 som var det svakeste året for Akvariet siden 1994.

Men Rolf Søreide finner seg ikke i avskjed på grått papir etter tro tjeneste i 22 år.

— Vi akter å gå til søksmål. I dag setter vi oss ned sammen med fagforeningen og drøfter hva som skal skje videre, sier han til BT.

— Hvordan oppleves det som nå skjer?

— Hva skal jeg si? Jeg har lyst til å ta i bruk stygge ord, men skal la være. Hvordan ville du følt noe slikt?

Uverdig

— Besøkstallene har falt fra 250.000 for fire år siden og ned til dagens nivå. Vi har vært nødt å gjøre noe med tallet på ansatte. Vi driver uten offentlig støtte, og må gå i balanse, sier styreformann Harald Kryvi.

I fjor høst permitterte Akvariet fem ansatte. Oppsigelsene i januar kom derfor ikke som noen bombe. Det er hvem som er det utvalgte, som skaper raseri.

ý Akvariet var nødt til å redusere på antall ansatt. Det innser jeg. Men jeg liker ikke måten det skjer på. Flere ansatte har fått en uverdig avslutning på sin karriere etter å ha jobbet her i mange år, sier Malcolm Hurtley.

Han har i over et år hatt permisjon fra Akvariet, og er blant de seks som nå er oppsagt.

— Jeg er i ny jobb, men andre har jobbet her i mange år. Jeg har hørt at en av dem som har jobbet her i 22 år er blitt erstattet av en sivilarbeider. En annen blir oppsagt knappe to år før hun skal pensjoneres. Det er uverdig, sier Hurtley.

Tung prosess

Styreformann Harald Kryvi sier dette har vært en svært tung og vanskelig prosess.

— Vi har vurdert frem og tilbake. Vi har diskutert kriterier med de ansatte og med tillitsvalgte, og vi er kommet til at denne løsningen er den beste. Men vi innser at det blir vanskelig for dem som må slutte. Dette er ikke gjort med lett hjerte.

— Men hvorfor har dere ikke tatt hensyn til ansiennitet?

— Det har vi. Men vi har også måttet ta andre hensyn.

Akvariet har slitt med økonomiske problemer gjennom flere år, og det siste året har skandalene stått i kø:

  • I årene fra 1998 til 2001 økte personalkostnadene med 70 prosent fra fire millioner til 6,8 millioner. I samme periode falt besøkstallene fra 245.000 til 205.000.
  • Akvariet har måttet betale ut 700.000 i etterlønn og honorar etter personalkonflikter.
  • Byens stolthet har vært involvert i minst tre ulovlige dyreimporter, og Dyrehelsetilsynet truet i vinter med stengning.
  • Den forrige direktøren fikk i realiteten sparken etter de mange skandalene.Direktør Kees Ekeli har overlatt kontakten med pressen til styreformannen. Ekeli uttalte til Bergens Tidende i september i fjor at besøkstallene i fjor sommer lå høyere enn året før. Det var besøkstallene i mars, april og mai som sviktet.

Kryvi sier til BT at turisttrafikken har sviktet og forklarer problemene med blant annet økt kronekurs.

— Bergenserne har ikke sviktet Akvariet, sier han. Regnskapet for 2002 er ennå ikke klart, men Kryvi regner med at driften går i balanse etter en høst med kraftige innsparinger.

— Strømsjokket i vinter har heller ikke hjulpet på situasjonen, sier han.

FORTVILET: Rolf Søreide er bitter på Akvariet-ledelsen, etter å ha blitt sagt opp etter 22 års tro tjeneste. FOTO: JAN M. LILLEBØ.