Hansa-saken ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no

De to tilhørte en gruppe på ni ansatte som fikk sparken for et drøyt år siden, på grunn av mistanke om at de stjal øl fra Hansas produksjonsområde på Kokstad. Politiet henla sakene mot åtte av dem. Samtlige av disse har gått rettens vei for å få tilbake levebrødet sitt. En 48 år gammel truckfører og en 32 år gammel lagerarbeider var de første som fikk behandlet sakene sine i byretten. Under dissens, to mot en, kom byretten til at Hansa hadde grunnlag til å avskjedigede de to. Dermed vant de ikke frem med kravet sitt. I tillegg ble de to dømt til å betale saksomkostninger til Hansa med 97.000 kroner hver.— Vi har bestemt oss for å anke dommen i begge disse sakene, opplyser fagforeningsleder Helge Olsen ved NNN-klubben i Hansa. Dette er i tråd med anbefalingene til de to prosessfullmektigene til de tidligere Hansa-medarbeiderne. Formelt er det Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund sentralt som har tatt beslutningen om å anke. Det er forbundet som dekker utgiftene til alle åtte arbeidsrettssakene. De to første sakene kostet alene rundt 600.000 kroner i advokatutgifter. Denne regningen, pluss utgiftene for en eventuell ny runde i lagmannsretten, må NNN betale dersom det blir tap også der. Forbundet må regne med tilsvarende utgifter i de øvrige seks arbeidsrettssakene.- Vi var overrasket over at dommen i de to første sakene gikk i våre medlemmers disfavør. Når vi anker, er det fordi vi har tro på et annet resultat i en høyere rettsinstans, sier Helge Olsen.Dom i den tredje arbeidsrettssaken mot Hansa vil trolig foreligge i løpet av få dager. I den saken krever en 36 år gammel lagerarbeider sin jobb tilbake. I dag starter sak nummer fire i Bergen byrett. De øvrige sakene kommer opp som perler på en snor utover våren.