OVE ARNE OLDERKJÆR

RAGNHILD HOV

— Eg reknar med å koma sterkt tilbake, seier Jan Nessa (55) til Bergens Tidende.

HSD Sjø valde tysdag å gi den fritalande kapteinen sparken fordi han nekta å godta å bli degradert til styrmann etter at han på dramatisk vis køyrte snøggbåten på land ved Ranavik på Halsnøy 19. april med 14 passasjerar og fire mannskap om bord.

Interngranskinga i HSD viste at kaptein Nessa gjorde seg skuldig i fleire prosedyreavvik minuttane før han oppdaga den tekniske svikten i manøversystemet.

Då utstyret ikkje lydde ordre var det for seint å unngå grunnstøyting. Båten gjekk på land med 25 knops fart. Nessa skulle ifølgje prosedyrane ha redusert farten til 18 knop alt i sundet som fører inn mot Ranavik.

- Gjorde ingen feil

— Hadde eg godteke degraderinga, ville eg ha innrømt at eg gjorde noko gale. Men eg gjorde ingen feil, seier Jan Nessa. Som karakteriserer personalpolitikken i HSD som slett.

HSD Sjø sin administrerande direktør Geir E. Aga vil ikkje kommentera oppseiinga av Nessa, fordi det er ei personalsak.

55-åringen har over tolv års teneste i HSD. Han har markert seg som fritalande om HSD både internt og eksternt. Blant anna støtta han ope kollegar på MF «Os» som mista jobben etter promillesakene der om bord.

— Eg er sjukmeldt ut juni, deretter er det tre månaders oppseiingstid. Så eg har enno ikkje sett etter jobb andre stader. Dessutan vil eg ha jobben i HSD tilbake, seier Nessa.

Splitta kollegar

Norsk Sjøoffisersforbund sin advokat Sigmund Z. Berg seier til NRK Hordaland at det blir teke ut stemning mot HSD for å få erklært oppseiinga av Jan Nessa ugyldig.

Jan Nessa hevdar at han har støtte også frå kollegar i både HSD Sjø, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane og Rogaland Trafikkselskap.

BT kjenner til at Sjømannsforbundet i HSD støttar leiinga si handtering av Nessa-saka.

— Det forundrar meg ikkje at HSD går fram slik mot kapteinen, seier Kjell Dyngeland til BT. Som forretningsførar i Vestnorsk Transportarbeiderforening har han det siste året fått mange klager frå tilsette på tilhøva i selskapet.

— Vi har hatt fleire personalsaker med denne verksemda enn med nokon andre her på Vestlandet, seier Dyngeland.

Han hevdar at personalpolitikken i HSD har gått gjennom ei total endring dei siste åra.

— Det er som om leiinga vil køyra heile selskapet i grøfta. Vi kjenner ikkje HSD att etter at selskapet har fått ny leiing, seier fagforeiningsleiaren.

VIL TILBAKE: – Eg er sjukmeldt ut juni, deretter er det tre månaders oppseiingstid. Så eg har enno ikkje sett etter jobb andre stader. Dessutan vil eg ha jobben i HSD tilbake, seier Jan Nessa. ARKIVFOTO: LENA VERMEDAL