Denne overraskende nyheten ble sluppet på en pressekonferanse i formiddag.

Etter Anne-Grete Strøm-Erichsens omorganisering blir byrådet redusert fra syv til fem personer. I tillegg kuttes støtteapparatet rundt Vannebo og Knudsen. Totalt sparer kommunen rundt fire millioner kroner på dette grepet.

De frigjorte midlene skal brukes på barn og eldre.

Per Inge Vannebo har vært kulturbyråd, mens Tom Knudsen har hatt ansvaret for miljø— og utvikling.

— Vårt hovedproblem er at staten gir oss for lite penger til å opprettholde tjenestetilbudet. Byrådet må likevel innenfor de for trange rammene ta ansvar og gjøre det som er mulig for å skaffe mer penger til barn og eldre. Da må vi selv gå foran som et godt eksempel gjennom reduksjoner av det politiske og administrative toppsjiktet, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I forbindelse med omorganiseringen overføres byrådsavdeling for kultur til byrådsleders avdeling. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) overtar kulturbyrådens fullmakter.

Service og utvikling slås sammen med byrådsavdeling for finans. Trond Tystad (A) blir ny byråd for finans og service.

Byrådsavdeling for service, utvikling og tekniske tjenester omorganiseres, og Nils Arild Johnsen (Sp) blir ny byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester.

Byrådsavdeling for helse og sosial skifter navn til byrådsavdeling for helse og bydeler, med Helen Nordeide Fløisand (KrF) som byråd.

Per Inge Vannebo (KrF).
Tom Knudsen (Ap).