— Jeg må innrømme at jeg ikke kunne tro mine egne øyne, sier Liv-Wigdis Smith.

Hun er Ap-politiker i Bergen, men det var i jobben som kontrollsjef hos kemneren hun oppdaget at enkelte billeverandører gir kommuneansatte store rabatter.

Det begynte med at en ansatt på kemnerkontoret kom til Smith og ville ha en underskrift på at vedkommende brukte bilen i jobben. Med den underskriften kunne så den ansatte gå til en av fire billeverandører og få rabatt på ny bil.

Fornyet avtalen i 2002

For Smith var det totalt uakseptabelt - et klart brudd med kommunens eget etiske regelverk.

Regelverket sier at ingen i Bergen kommune får ta imot gaver på over 300 kroner. Og det gjelder ikke bare «materielle gjenstander, men også andre fordeler, f.eks. i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester».

— Dette er viktig i forhold til publikum: De skal vite at saksbehandlingen skjer med høy grad av integritet, og derfor kan vi ikke motta gaver eller rabatter, sier Smith.

Tross i at reglementet er fra 1992, fornyet det forrige byrådet bilavtalene så sent som i 2002. Ifølge finansbyråd Henning Warloe eksisterte det liknende avtaler også før den tid.

Også kirken får rabatt

Fire av byens bilforhandlere har i dag en avtale med Bergen kommune som gir kommuneansatte spesialrabatter på nye biler: Kverneland (Ford), Jæger (Toyota), Scanauto/Åsane Auto (Citroen, Saab) og Auto 23. BT har fått tilgang til alle avtalene. Der går det frem at rabattene går fra tre til 12,5 prosent. For en bil til 300.000 kroner vil det si fra 9.000 til 37.500 kroner i prisavslag.

I tillegg får de kommuneansatte opp til 30 prosent rabatt på deler og reparasjoner (se oversikt).

Avtalene gjelder ikke bare Bergen kommune, men også BKK, BIR, Bergen Tomteselskap, Havnevesenet (BOH) og Bergen Kirkelige Fellesråd, i tillegg til 13 av Bergens omegnskommuner.

Bare i Bergen kommune har minst 80 ansatte årlig benyttet seg av avtalene, ifølge finansbyråd Henning Warloe.

Til BT opplyser imidlertid to av bilforhandlerne, Jæger og Kverneland at de til sammen har solgt over 100 biler årlig innenfor ordningen.

I tillegg kommer salg fra Scanauto/Åsane Auto og Auto 23. Omdiskutert

Slike avtaler er vanlig i næringslivet. Det som likevel er spesielt med avtalen til de 14 kommunene og kommunale selskapene, er kravet til hvor langt du må kjøre i tjenesten for å få rett på rabatt: 1000 kilometer i året.

Det er en langt lavere grense enn det som er vanlig i private bedrifter. Der er som oftest grensen for tilsvarende avtaler 6000 km i året.

— Det har vært omdiskutert, men argumentet fra kommunen var at de har så mange ansatte som kjører lite, sier salgssjef Rolf Johannesen i Jæger Auto.

Han forteller at det har vært vanlig at nesten alle forhandlere gir rabatt, selv de som ikke har avtale med kommunen.

Fjerner rabatten

Finansbyråd Warloe innrømmer at han ikke kjente til avtalene, da Liv-Wigdis Smith tok opp saken i et møte i Komité for finans, kultur og næring for to uker siden.

Da han sjekket saken viste det seg, sier Warloe, at kommunens innkjøpsavdeling på egen hånd hadde kommet frem til at rabattordningen måtte fjernes.

— Vår fagavdeling vurderer det slik at rabattavtalen kan ligge i grenseland i forhold til kommunens egne etiske prinsipper, sier Warloe.

Men selv om kommunen fra 1. april får nye avtaler uten rabatten til de ansatte, mener Warloe dagens avtale har vært i tråd med lover og regler:

— Jeg må forutsette at det vi har av avtaler tåler dagens lys. Noe annet ville være oppsiktsvekkende.

Ifølge Warloe har ikke kommunen tilsvarende avtaler for andre produkter.

Frps gruppeleder i bystyret, Liv Røssland, er likevel ikke beroliget og varsler gransking.

— Det er veldig spesielt at en forhandler frem avtaler som gir noen særfordeler. Så jeg tror at alle innkjøpsavtaler i Bergen kommune nå må gås gjennom med lupe, sier hun.

Amundsen, Paul S.