— Dette er bonus, smiler Lars Åge Kjærland, tillitsvalgt og forhandlingsleder for de ansatte i TrygVesta.

Han sitter i et av forsikringsselskapets mange videokonferanserom i lokalene i selskapets norske Fyllingsdalen. På veggen i videokonferanserom «Bergen» henger to store skjermer.

På den ene vises to av Kjærlands kolleger ved det danske hovedkontoret i Ballerup litt nord for København, samt en fra Tønsberg-kontoret. Sammen skal de hamre ut et felles nordisk avtaleverk for selskapets ansatte.

På den andre skjermen vises dokumenter og utkast til avtale.

— Uten denne muligheten måtte alle samles på ett sted. Nå slipper vi reisen, sier Lars Åge Kjærland.

Og i TrygVesta er det stadig flere som slipper unna med færre jobbreiser. De siste syv-åtte årene har bruken av videokonferanser vokst seg stort i selskapet. Det har spart bedriften for store summer.

  • Siden 2003 snakker vi i alle fall om over 110 millioner kroner, sier pressetalsmann Roald Stigum Olsen.

Les også:

Svinaktig effektive telefonmøter

Hver fjerde reise spart

BT fortalte i går om omfanget av reisene til ansatte i statsforvaltningen, og om blant andre fylkesmannen i Sogn og Fjordanes frustrasjon over det han mener er unødige reiser til hovedstaden.

Fylkesmann Oddvar Flæte ergrer seg over «å reise til hovedstaden på ein times møte fordi dei som inviterer til møte ikkje er van med å nytte utstyret. Og som vegrar seg dersom du foreslår det», skriver Flæte på bloggen sin om departemental uvilje mot videokonferanser.

I en analyse Econ Pöyry har utført for Fornyings— og administrasjonsdepartementet, fremgår det at staten kan spare cirka 326 millioner kroner årlig hvis de klarer å erstatte hvert femte møte med videokonferanser. I TrygVesta er det målet passert for lenge siden.

Ifølge beregninger erstattet videokonferanser ca. 18 prosent av alle flyreiser i 2007, og 24 prosent i første halvdel av 2008. Prosentandelen er stadig stigende og anslaget for besparelsene i 2009 er på over 30 millioner kroner.

— Og vi skal høyere enn det, sier Roald Stigum Olsen.

Les dagens BT-leder:

Statlig reisefeber

— Bedre møter

  • En ting er at vi sparer på reisene, men ser vi på sparte arbeidskostnader er det mye å hente der også, sier Stigum Olsen.

Han mener videokonferansebruken også gir andre positive utslag.

  • Det er attraktivt for de ansatte å slippe å reise. Man tror gjerne at det er kjekt med noen reiser, men man skal ikke mange turene til Oslo før man blir trøtt av det, sier Stigum Olsen.

— Dessuten tvinger møteformen frem en bedre møtedisiplin. Det blir bedre struktur.

Han er godt fornøyd med at selskapet brukes som eksempel på gode tiltak i en statlig bestilt rapport.

— Det er veldig kjekt at vi er oppdaget på den måten. Det er kjekt å være referansebedrift på dette, sier Stigum Olsen, som lanserer en mulig forklaring.

  • Vi har vår norske hovedbase utenfor Oslo. Det har kanskje tvunget oss til å tenke riktigere.

Hvilke erfaringer har du med videokonferanser? Si din mening.