Riktignok er kvaliteten på råoljen som kommer i rør fra Grane-feltet ikke så mye å skryte av. Det er en tung olje med høyt syretall som har lavere salgspris enn oljen fra Oseberg-området. Den har også en lavere temperatur enn oljen som kommer inn fra Oseberg. Oljen fra Grane er på seks grader, mens Osebergoljen er på 14 grader når den kommer inn til Sture.

Hydro investerer nå i en varmeveksler på 32 millioner kroner. Dermed får man utnyttet temperaturforskjellen i form av store mengder energi.

En halv milliard på Sture

-Når den står ferdig 1. mai neste år vil vi spare mellom 70 og 80 GWh strøm. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til 3000 boliger, eller en hel liten småby, sier terminalsjef på Sture, Gunnar Gundersen.

Utbyggingen av Grane-feltet lenger sør i Nordsjøen, har ført til ekstrainvesteringer på Sture for rundt 500 millioner kroner. I tillegg kommer rørledningen mellom feltet i havet og Sture på 2,3 milliarder kroner.

Fem millioner til Øygarden

Denne investeringen øker grunnlaget for eiendomsskatt og gir Øygarden kommune fem millioner nye skatte kroner årlig. Fra før har Hydro betalt 18 millioner kroner årlig i eiendomsskatt til Øygarden.

De 170 000 fat daglig som nå kommer fra Grane, tilsvarer nesten like mye som Norge samlet forbruker av olje. I tillegg kommer det nesten dobbelt så mye fra Oseberg-området.

150 millioner daglig

I penger og med dagens priser strømmer det hver eneste dag olje for over 150 millioner kroner gjennom Sture-anlegget. Terminalen har kapasitet til å lagre 6,3 millioner fat olje.

Totalt sett sysselsetter terminalen rundt 140 ansatte. -Med den økte aktiviteten og mulige nye prosjekter, trenger vi en stab på denne størrelsen de neste tiårene, tror Gundersen.

Det hele er over i 2030

Grane kan likevel bli det siste virkelig store prosjektet for Sture.

Gunnar Gundersen ser imidlertid ikke for seg at det vil være noen aktivitet på det store anlegget etter år 2030.

-Da er det nok slutt. Og da må vi se om anlegget kan anvendes til noen annet, sier han.

Oljen fra Grane-feltet øker også antall skipsanløp til 300 i år. I fjor ankom 270 skip terminalen i Øygarden. Sammen med Mongstad er Sture en av verdens mest travle og risikofylte havner.