Det betyr 250 kroner pr. busskur. — I funksjonskontrakten vi i dag har med NCC, vil det koste oss circa en million kroner i løpet av kontraktperioden på fem år hvis de tar driften av busskurene, sier sjefingeniør Gunnar Kråkenes i Statens vegvesen.

Det gjelder alle busskurene på riks- og fylkesveier i Bergen, i alt 792 busskur. Det omfatter også bussterminalene Vegvesenet har ansvaret for, men ikke terminalen deres på Vestkanten, ifølge spesialrådgiver Nils Egil Grude i Hordaland fylkeskommune. Tredje partner i Clear Channel-avtalen, Bergen kommune, har bare drøyt 100 busskur som blir omfattet av avtalen.

Vedlikeholdes oftere

Både Kråkenes og Grude presiserer at Clear Channel legger opp til et langt hyppigere vedlikehold og høyere standard på vedlikeholdet enn det som er tilfellet i dag.

De skal også bytte ut dagens busskur med nye, noe som ifølge Grude har en verdi på mellom 70 og 100 millioner kroner. Det Clear Channel får tilbake, er retten til å sette opp store lysreklamer på de fleste busskurene.

Grude sier at de i 2003, da det forrige byrådet startet arbeidet med å få reklamefinansierte «bymøbler» til Bergen, regnet med å spare circa 15 millioner kroner i drift og vedlikehold på avtalen. Det var basert på tidligere erfaringer, og Grude vedgår at det nå er Vegvesenets tall som gjelder

— Vel, det er Vegvesenet som har de nyeste tallene, sier han

Sparer vel 5 mill.

Bergen kommune hevder de vil spare 5,6 millioner kroner i året på Clear Channel-avtalen på drøyt 100 busskur, 100 bysykler og tre offentlige toaletter.

Motstanderne hevder kommunen ikke har tatt hensyn til at folk må betale fem kroner for å bruke syklene og toalettene, og at innsparingen derfor bare blir 4,5 millioner.

I juni sa byråd for byutvikling Lisbeth Iversen at avtalen totalt ville spare det offentlige for 10-15 millioner kroner. Med de nye tallene fra Vegvesenet ser innsparingene ut til å bli under halvparten så store - knapt fem millioner kroner.

NYE TAL: fra Statens vegvesen viser at innsparingene ved å satse på Clear Channel-avtalen ser ut til å bli knappe fem millioner kroner.