• Tilbod mellom 1. og 4. årstrinn før og etter skulen, og inntil 7. trinn for barn med særskilde behov. Alle kommunar pliktar å ha SFO. Ordninga blei lovfesta i 1998.
  • 8 av 10 førsteklassingar i Norge går på SFO.
  • Bykle og Nesseby er aller billigast i landet: Der er det gratis. Deretter følgjer Kåfjord, Lebesby og Modalen.