Ved hjelp av relativt enkle tiltak har marinebasen redusert vannforbruket med om lag 350.000 liter vann i døgnet. Dette er bortimot en halvering.

I likhet med store deler av Bergen vest får Haakonsvern nå vann fra Storavatnet, som ikke har vært brukt som drikkevann på nesten 20 år.

— Vi har fulgt rådene fra Bergen kommune om å dusje kort, unngå å la vannet renne når man pusser tennene, sier miljøvernoffiser Svein Syversen på Haakonsvern.

I samarbeid med Forsvarsbygg har sjøforsvaret gått gjennom vannforbruket på marinebasen, og funnet ut hvor det har vært mulig å spare inn.

Bruker sjøvann

Forsvarsbygg har blant annet lagt ned en innsats for å reparere rennende kraner og toaletter. All vask av biler og fartøy med ferskvann. Brannvernsystemene er også koblet om slik at de bruker sjøvann i stedet for ferskvann.

Totalt sparer marinebasen om lag 10.000 kubikkmeter vann i måneden på disse sparetiltakene.

— Vanligvis har vi et forbruk på ca. 25.000 kubikkmeter i måneden, men det avhenger av hvor mange personer og fartøy som er inne, sier Syversen.

Når alt personell og materiell er inne på basen, er det rundt 3500 personer der.

Alle monner drar

Vann— og avløpsetaten i Bergen kommune er svært positive til tiltakene som er gjennomført på Haakonsvern.

— Dette viser at det monner hvis alle bidrar. Ved hjelp av ganske enkle tiltak kan vi spare mye vann, og dette vannet kan vi bruke senere, sier Martin Opdal.

Han viser til Danmark, der det gjennomsnittlige vannforbruket er 120 liter i døgnet per person. I Norge er gjennomsnittet 200 liter per døgn per person.

— Man kan redusere vannforbruket vesentlig uten at det går ut over livskvaliteten, sier Opdal.

Følger du kommunens spareråd? Si din mening i kommentarfeltet: