Inntil nylig var Jan Magne Sørensen bussjåfør og tillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet på Bømlo. Det er han ikke lenger. Drøyt to måneder etter at Concordia Bus overtok bussdriften i Sunnhordland har Sørensen parkert.

Han forteller om to timers ubetalt pause midt på dagen flere ganger i uken.

— Arbeidssituasjonen ble veldig vanskelig. Ekstremt få bussjåfører og svært lange arbeidsdager, sier Sørensen.

Resultatet ble mindre tid til familie. Nå jobber Sørensen 8-15 med bedre lønn.

— Det er en helt annen verden.

Buss, bensin, sjåfør

Snart skal hele fylket følge Sunnhordland. Fra 2011 skal effekten av konkurranseutsettingen slå inn i budsjettene for fullt. Gevinsten skal man ikke kimse av. Nesten 100 millioner kroner årlig fra 2011.

Hvor skal så denne gevinsten hentes? Ikke på materiell. Kravene til bussenes gjennomsnittsalder gjennom perioden, samt miljøkrav, sørger for at det blir vanskelig å komme utenom ny busspark.

Det fylkeskommunale transportselskapet «Skyss» skal fastlegge rutenettet, sørge for billetteringssystemet og ta seg av markedsføring og informasjon. Oppstillingsplasser, vaske- og verkstedshaller er også fylkets ansvar.

Busselskapene trenger kun å bry seg om tre ting: busser, drivstoff og sjåfører. De to første koster det samme for alle.

— Det er sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår de henter besparelsene på, sier Jan Sivertsen, leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening.

Busselskapene BT har vært i kontakt med bekrefter i all hovedsak Sivertsens påstand. Sjåførene står for 50-60 prosent av utgiftene og er posten å knipe inn så det monner.

— Mangeårige opparbeidede rettigheter og avtaler forsvinner over natten. Dessuten tynes arbeidsdagenes lengde, sier Sivertsen.

Pris er viktigst

— Selskapene konkurrerer på effektiv drift, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

— Er det noe annet enn personellkostnader igjen å effektivisere på?

— Personell er jo en ganske stor utgiftspost.

For det er pris som er viktigst.

— Vi vekter jo pris tyngst, men det er også andre kriterier, som miljø, som spiller inn. Det er erfaringsmessig stor forskjell i anbudene, sier Nilsen og viser til den pågående behandlingen av bussdriften i Nordhordland.

— Det billigste anbudet var på 94 og det dyreste på 148 millioner kroner.

Erfaringen fra anbudsrunden i Sunnhordland så langt, viser også at det er å spare for fylkeskommunen på selve bussdriften. Ti millioner årlig.

Kostnadssiden

Men totalt 100 millioner kroner i besparelser på bussdriften er ikke det samme som 100 millioner sparte fylkeskommunale kroner.

Totalt budsjetterer fylkeskommunen med nesten 50 millioner kroner i utgifter. Noe av dette hadde kommet uansett anbud eller ikke. Ikke minst gjelder det billetteringssystemet.

I tillegg kommer opprettelsen og driften av Skyss. Utgifter til kontorlokaler sentralt i Bergen må også tas med i regnestykket. Oppstarten kostet 12 millioner kroner. I budsjettet for 2009 legger fylkeskommunen opp til 27 stillinger, som også skal ta seg av alt rundt Bybanen.

Utgiftene til terminaldrift og oppstillingsplasser er en direkte følge av konkurranseutsettingen. 200 millioner går med til ny opparbeidet tomt i Åsane.

Hva totalregningen for infrastrukturen blir, vet foreløpig ingen. Dermed vet man heller ikke hvor stor fylkets besparelser til syvende og sist vil beløpe seg til.

For en måned siden kunne NRK melde at 18 av 60 Sunnhordlandssjåfører har sluttet. John Magne Sørensen forteller at de var 17-18 sjåfører på Bømlo.

— Nå er det bare 5-6 igjen.

Hullene i kjørelistene må fylles av vikarer som hentes inn fra andre steder i landet, og selvsagt av overtidskjøring. Det sliter på de få gjenværende.

— Tross alt har bussjåfører et liv utenom jobben, sier Sørensen.

Hva mener du om konkurranseutsettingen? Si din mening.

HELGE HANSEN