Får du ikke sett videoen? Klikk her.

Sammenslåing av de to fødeavdelingene Storken og Føden til en stor avdeling med åtte fødestuer er blant tiltakene som lanseres for å kutte driftskostnadene. Dårligere bemanning og dermed mindre tid til å ta seg av de fødende, blir noen av konsekvensene.

Styret i Helse Bergen skal ta stilling til forslaget fredag.

Trygghet er viktigst

Eva-Linn Lillebø er glad hun allerede har født. Halv tolv onsdag kveld kom hennes barn nummer to til verden, en liten plugg som ennå ikke har fått navn.

— Å føle seg ivaretatt og vite at man er i trygge hender er det aller viktigste under en fødsel, sier den nybakte moren.

— Det er alltid noe du lurer på, og da er det godt å vite at det er en jordmor i nærheten som du kan spørre. Jeg ville ikke likt å føde under forhold der det var vanskelig å få kontakt med fagpersonale, sier hun.

Dårligere tilbud

  • Vi trodde lenge at KK skulle spares for de mest drastiske sparetiltakene. Men forslaget som nå foreligger, og som vi først ble kjent med onsdag, er dramatisk og urovekkende. Dette vil bety et atskillig dårligere tilbud til gravide og fødende i Bergen, sier foretakstillitsvalgt for jordmødrene på KK, Lene Alfstad Haugen.

Forslaget som skal styrebehandles, går ut på at Kvinneklinikken må kutte kostnadene med ni millioner kroner i år.

Dermed kommer man langt under fjorårets budsjett. Bare personalkostnadene er foreslått kuttet med 5,5 millioner kroner, noe som tilsvarer 22 årsverk ved fødeseksjonen.

Tomme fødestuer

Fødende kvinner vil merke det på mange måter:

Nyoppussede fødestuer blir stående tomme, mens fødslene blir konsentrert på en stor fødeavdeling. Storken, som har vært i drift siden 1995, og som var et populært tilbud til friske kvinner med ukompliserte fødsler der mor, far og barn kunne få ro til å være sammen, blir en saga blott.

Nå må fødende kvinner være forberedt på å tilbringe første fase av fødselen i et venterom sammen med andre før de får komme inn på en fødestue. Far eller annen ledsager kan ikke være til stede.

Kø til fødestuer

I gjennomsnitt er det 14 fødsler i døgnet på KK. Disse skal fordeles på åtte fødestuer.

— Det betyr at når det er travelt, og det er det som oftest, må pasientene ut av fødestuene med en gang de har født og plasseres på et fellesrom med mange andre kvinner i samme situasjon. Heller ikke der vil fedre få adgang, sier Alfstad Haugen.

Minst like ille mener Alfstad Haugen det er at jordmødre som oftest vil måtte stå alene i en fødsel.

— Det blir færre jordmødre på vakt. Det er bekymringsfullt med tanke på beredskapen hvis noe uforutsett skulle skje. Omkring 40 prosent av fødslene krever intensiv og kontinuerlig overvåking. Jordmødrene som er på vakt på prioritere disse. Friske fødende vil i større grad enn nå måtte klare seg selv, spesielt i tiden før fødselen er i sluttfasen, sier hun.

Spareforslaget innebærer også at det kuttes på bemanning når det gjelder barnepleiere.

— I praksis betyr det at en barnepleier må ta seg av flere nyfødte enn før på en gang. Det sier seg selv at da blir man stående mye alene, og at det kan bli vanskelig å håndtere akuttsituasjoner, sier barnepleier Irene Hopsdal.

- Bekymret

Eva Vassdal, styremedlem i Organisasjonen Liv Laga, en landsomfattende interesseorganisasjon for gravide og barselkvinner, sier at hun er bekymret for konsekvensene av det som nå skjer i Bergen.

— Dette er et klart tilbakeskritt i fødselsomsorgen, og i strid med de fødendes rettigheter. Vi forventer at Helse Bergen tar ansvar i denne saken og setter brukernes behov foran økonomiske interesser. Det vil si at tilbudet må opprettholdes som det nå er, og heller styrkes enn svekkes, sier hun.

Hva synes du om at Storken kan bli lagt ned? Si din mening i feltet under!

Eirik Brekke
BTV