De fem beboerne i Hatleveien bofellesskap for psykisk utviklingshemmete kan bli hardt rammet av sparekniven dersom politikerne i Bergenhus bydel i dag vedtar administrasjonens budsjettinnstilling. To av til sammen ti årsverk ved bofellesskapet i Ytre Sandviken er foreslått fjernet, opplyser styrer Nina Soltveit Larsen. I hele bydelen er det foreslått å kutte 15 årsverk i avdelingen for tjenester til psykisk utviklingshemmete. Forslaget betyr i praksis at pleierne ikke lenger kan ta med seg beboere ut på tur og andre aktiviteter sammen med dem enkeltvis.

Sikkerhetsforskriften sier nemlig at det alltid skal være to ansatte i bofellesskapet. Og blir kuttforslaget vedtatt, blir dagbemanningen redusert fra tre til to.

— Tap på alle fronter

Torleif Monsen har ikke verbalt språk, men hjelpevergen hans, Øystein Madsen, er oppgitt og fortvilet over situasjonen. Han mener 63-åringen har tapt på alle fronter, helt fra HVPU-reformen ble satt ut i livet. - Torleif ble tvangsflyttet fra Vestlandsheimen som et resultat av reformen. Jeg var uenig den gang, fordi han mistet hele sitt sosiale nettverk og fordi han hadde et godt aktivitetstilbud på institusjonen. Der var det både gammeldans, filmfremvisninger, svømmehall og han kunne gå turer på egen hånd i et skjermet område. Nå risikerer han og de andre beboerne å miste det aller siste meningsfulle tilbudet her på bofellesskapet. Resultatet vil bli at Torleif blir sittende mer eller mindre innesperret i leiligheten på ettermiddags- og kveldstid fordi de ansatte ikke har tid og ressurser til å være med ham på forskjellige aktiviteter, sier hjelpevergen.

Må ha hjelp til det meste

Madsen mener det er horribelt at samfunnet behandler de svakeste av svake på denne måten, som han karakteriserer som uverdig. Torleif Monsen har ingen nær familie. Han har behov for hjelp til de aller fleste daglige gjøremål. 63-åringen liker å gå på tur, men må ha pleiere med seg. – Hans funksjonsnivå tilsvarer et barn på fem-seks år. Ingen foreldre hadde vel tort å slippe smårollingen sin ut i trafikken på egen hånd, sier hjelpevergen.

Også hjelpeleier Conny Lamberg, som har kjent Torleif i 20 år, frykter at den foreslåtte nedbemanningen kan få alvorlige konsekvenser.

— Større utrygghet, mer utagerende atferd, frustrasjoner og økt risiko for å påføre seg selv og ansatte skader kan bli resultatet hvis forslaget blir vedtatt, sier hun.

KUTT-OFFER? 63 år gamle Torleif Monsen og de fire andre beboerne i Hatleveien bofellesskap risikerer dårligere tilbud hvis politikerne i Bergenhus i dag sier ja til nye budsjettkutt.<p/> FOTO: TOR HØVIK