• Liggetiden blir kortere.* Legene må foreskrive billigere medisin .* Bare de sykeste blir på sykehuset i helgene.* Personalet vil løpe litt fortere i korridorene.

Slik vil de som er pasienter på Haukeland Universitetssykehus neste år merke at sykehuset må spare på hver eneste krone.

De siste ukene har avdelingsledere og klinikksjefer barbert og justert på hver eneste tenkelige og utenkelige budsjettpost for å finne midler som kan spares.

I går kom det endelige budsjettforslaget på bordet. Ledelsen foreslår sparetiltak for 201 millioner kroner og budsjettunderskudd på 426 millioner kroner.

Dette er noen av de viktigste tiltakene:

  • Nedleggelse av Barselloftet.
  • Økt bruk av pasienthotellet.
  • 7-døgnposter blir omgjort til 5-døgnposter.
  • Kutt i medisin og materiellkostnader.
  • Stillingsstopp og bedre arbeidsplanlegging.

Snudd hver stein

— Det er ingen overdrivelse å si at vi har snudd hver eneste stein. Budsjettet er så stramt det kan være dersom vi skal fortsette å drive sykehus, sier August Bakke.

Han er avdelingsleder for en av sykehuset største virksomheter, kirurgisk avdeling.

— Pasientene som kommer til oss neste år, skal fremdeles bli behandlet godt. Men det kan være at de vil måtte overnatte på pasienthotellet i stedet for på avdelingen natten før operasjonen. Mange vil også måtte bli sendt hjem tidligere enn i dag.

Helse Bergen skal spare 28 millioner kroner på medisiner, bandasjer og materialer neste år.

— Det betyr ikke at pasienten må tåle mer smerte eller måtte nøye seg med medisiner som ikke virker så godt når de kommer til oss, beroliger Bakke.

— Som før får alle de medisinene de har behov for, men vi vil så langt vi kan benytte billigere medisiner som er like gode. Det blir som å bytte fra Mercedes til Golf. Begge bilene går like godt fremover på veien. Men Mercedesen er litt flottere enn strengt tatt nødvendig.

Sengepostene vil også bli omorganisert slik at så mange senger som mulig blir stående tomme i helgene. Samtidig må også bruken av ekstravakter og vikarer begrenset til det minimale.

Nødvendig helsehjelp

Slik budsjettet ligger på bordet, vil de største innsparingene komme på de somatiske avdelingene. Der skal det spares 83,9 millioner. Psykiatrien må spare 8,5 millioner kroner. Støtteavdelingene og administrasjonen skal på sin side spare for 114 millioner kroner.

Administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes understreker at foretaksledelsen har gjort de innstramminger som er mulig uten å ramme de pasientene som har rett til nødvendig helsehjelp.

Burde spart mer

Budsjettet skal styrebehandles om en snau uke. Men først på nyåret vil Helse Bergen få beskjed fra eieren Helse Vest om hva de eksakte økonomiske rammene for neste år vil bli. Men om vi må kutte kostnadene ytterligere, vil vi måtte gå til drastiske tiltak, sier Kverneland Bogsnes.

Styreleder i Helse Bergen, Finn Strand, sier til Bergens Tidende at han gjerne skulle sett at foretaksledelsen hadde kuttet ytterligere 100 millioner kroner i budsjettet.

— Staten krever at regnskapet skal være i balanse innen utgangen av 2005. Så stram som den økonomiske situasjonen nå er, kan det bli en meget krevende utfordring å få det til. Derfor kan jeg ikke se annet enn at styret må akseptere underskuddet slik det er, sier Strand.