Bergen kommune selger sine aksjer i Tide til Sparebanken Vest for 129,2 millioner kroner.

Sparebanken Vest hadde vel én prosent av aksjene i transportselskapet før gårsdagens handel. Med den kommunale posten på 9,5 prosent kommer banken opp i 10,6 prosent.

Aksjene blir i Bergen

Dermed blokkerer banken for at den største eieren kan runde 90 prosent av aksjene. Det gir rett til å tvangsinnløse de andre eierne.

– Personlig synes jeg det er hyggelig at vi nå kunne selge til interesser i Bergen, sier næringsbyråd Henning Warloe i Bergen kommune.

Det Stavangerske Dampskibsselskap har 60,7 prosent av aksjene, og tilbød Bergen kommune 60 kroner for posten med svarfrist i går ettermiddag.

Bød i tolvte time

I tolvte time kom Sparebanken Vest på banen med et bud som var ti øre høyere per aksje.

Informasjonsdirektør Jørn Lekve i Sparebanken Vest sier at det ligger både finansielle og strategiske vurderinger bak kjøpet.

– Tide er en sterk og attraktiv regional bedrift med gode forutsetninger for vekst, sier han.

Ifølge Lekve har det ikke vært noe mål for banken å komme opp på et nivå hvor de kan hindre at eierskapet forsvinner helt ut av Bergen.

– Vi har tro på selskapet, dette er ikke oppgjør mellom Brann og Viking, sier han.

Lekve sier det kan være at banken selger videre noen av aksjene til investorer i en gruppe som banken har ledet.

– Fornuftig pris

Næringsbyråd Henning Warloe sier det ikke har spilt noen rolle for kommunen at Sparebanken nå runder 10 prosent av eierskapet.

Kommunens oppfatning er at de underliggende verdiene i Tide er høyere enn prisen reflekterer.

– Men når det ikke er kom noen høyere bud på banen indikerer det vel at prisen var fornuftig, sier Warloe.

De tillitsvalgte har tidligere vært positive til å få Sparebanken Vest inn på eiersiden i selskapet.

Hovedtillitsvalgt Frode Sælen sa til BT i forrige uke at de ønsket mangfold på eiersiden, og at Tide skal bli en stor og viktig aktør på Vestlandet.

– Her kan vi og Sparebanken Vest ha sammenfallende interesser, sa Sælen.

FORNØYD: ¿ Personlig synes jeg det er hyggelig at vi nå kunne selge til interesser i Bergen, sier næringsbyråd Henning Warloe i Bergen kommune.
RUNE BERENTSEN