• Kvartal i Bergen sentrum som fra 80-tallet gradvis ble kjøpt opp av investor Ole Jan Strønen. I 1999 fikk han rivningstillatelse.
  • Husokkupanter protesterte da de siste trehusene på tomten ble revet i 2007.
  • Sparebanken Vest kjøpte tomten av Strønen i 2007. Prisen var rundt 100 millioner kroner.
  • Banken vil nå bygge et stort anlegg for 400 av sine ansatte. Bygget skal bli 26.000 kvadratmeter stort.