— Vi har fra dag én sagt at vi ønsker oss et samarbeid mellom skolene og lokale idrettslag når det gjelder SFO, sier rådgiver i Norges Idrettsforbund (NIF), Rune Titlestad, til Bergens Tidende.

I tillegg til Fyllingen IL, driver Furuset IL i Oslo og Storhamar hockey på Hamar liknende tilbud.

— Det er en rekke idrettslag rundt om i landet som er inne i de kommunale skolefritidsordningene, men at noen ikke nøyer seg med det, og tar steget fullt ut og etablerer egne tilbud, har vi i NIF ingen ting imot, sier Titlestad.

— Dette kommer. Ser vi det i et litt lengre perspektiv, og ser til utviklingen i Sverige, er dette en trend som vil komme også her.

Det er langt fra alle idrettslag som vil ha mulighet til å tilby idretts-SFO, men for klubber med egen hall og klubblokaler tror Titlestad at det vil være attraktiv.

— Klubber som har en daglig leder og noen utøvere ansatt, kan bruke disse i et SFO-tilbud.

Med en slik modell kan idrettslagene kombinere rekrutteringsarbeid og jobb for spillere og andre ansatte i klubben.

Utdanningsforbundet er kritisk til at private aktører som ikke har pedagogisk personale, starter SFO.

— Ifølge loven er rektor øverste ansvarlig for tilbudet, og derfor bør SFO knyttes nær opp til skolens drift, sier Haldis Holst, leder av seksjon grunnskole i Utdanningsforbundet.

— Hva med barn med spesielle behov? Mange idrettslag har dyktige folk, men hvilke forutsetninger har de for å hjelpe slike elever, spør Holst.

Lærerorganisasjonen er imidlertid positiv til et samarbeid mellom SFO og aktører som idrettslag og kulturliv.

— Men det må være et faglig ansvar som ligger hos pedagog.