— De regnskapsmessige resultatene for kommunene var svakere i 2007 enn året før, og vi forventer at denne tendensen vil fortsette, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Den spådommen kom han med da rådmenn og ordførere fra alle kommuner i Hordaland var samlet til seminar på Solstrand i går.

Og Alsaker mener at økonomien kan bli så dårlig for enkelte kommuner, at flere vil havne på den såkalte Robek-listen.

- Pensjonssmell

De kommunene som er på Robek-listen er under tett oppfølging av Fylkesmannen, som er statens forlengede arm i fylket. Blant annet må Fylkesmannen godkjenne budsjettene til Robek-kommunene

Antallet kommuner på Robek-listen i Hordaland er blitt kraftig redusert den siste tiden. Inntil i fjor sommer var totalt elleve kommuner i Hordaland under Fylkesmannens vinger. I dag er det kun fire igjen. Men nå kan listen igjen bli fylt opp.

Bakgrunnen for at Alsaker mener at flere kommuner vil få en lang svakere økonomi den nærmeste tiden, er flere:

  • Renteutgiftene er høyere for kommunene.
  • Kommunene har fått økte pensjonskostnader.
  • Lønnsutgiftene øker som følge av gode lønnsoppgjør.
  • Finanskrisen og fallende aksjemarked vil slå inn også for kommunene.På toppen av dette kan en oppleve lavere skatteinngang.

-Men det vil en først se effektene av i 2009, mener Alsaker.

Møter ministeren

Blant dem som ser virkelig mørkt på situasjonen er Austevoll-ordfører Helge André Njåstad (Frp).

Kommunen hans er allerede på Robek-listen og blir hardt rammet av det nye inntektssystemet.

— Vi taper på alle endringene som regjeringen har gjort i inntektssystemet, sier Njåstad.

Han påpeker at kommuner som får store inntekter fra eiendomsskatt eller fra kraftkonsesjoner ikke blir rammet, fordi disse inntektene holdes utenfor fordelingen kommunene imellom.

— Mens vi som har stor verdiskapning gjennom fiskeindustrien ikke får beholde verdiene som skapes her, sier han.

Ifølge Njåstad er det kun 19 kommuner i hele Norge som får mindre enn Austevoll i 2009.

— De øvrige 19 kommunene er rike kraftkommuner. Vi er altså den kommunen som får den største utfordringen neste år, sier Frp-ordføreren.

Samtlige gruppeledere i Austevoll reiser i neste måned for å møte kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

— Målet er å vise konsekvensene dette opplegget får for en liten distriktskommune med en stort næringsliv: Jeg kan ikke forstå at det er en ønsket effekt å ramme en liten øykommune som vår, sier Njåstad.

Fylkesmann Svein Alsaker har forståelse for at kommunene nå strever med budsjettene. Han vil likevel ikke svartmale situasjonen.

— Det kan godt være at kommuneopplegget som ligger i statsbudsjettet må revideres dersom den økonomiske utviklingen skulle tilsi det.

Han påpeker likevel at Norge har finansiell styrke til å takle dette.

— Det er neppe noen land som er bedre rustet til å takle en økonomisk nedgangstid.

Trond Olav Skrunes