• Kommunen kan få problemer med å ta seg av de virkelig vanskeligstilte med den nye to-nivåmodellen som byrådet innfører, mener helse- og sosialsjef Johan L. Olsen i Fyllingsdalen bydel.

KARI PEDERSEN

Olsen som i over 20 år har jobbet innen helse og sosial i Bergen kommune, ser flere skjær i sjøen for den omorganiseringen som byrådet sjøsetter fra 1. juli.

Fra den dato er bydelsadministrasjonene historie. I stedet har kommunen innført en såkalt to-nivåmodell. I to-nivåmodellen vil hver skole, sykehjem og barnehage blir en selvstendig enhet som rapporterer direkte til en sentral kommunalavdeling. Lederne av disse enhetene får større myndighet og ansvar for å holde sitt eget budsjett. Til sammen får kommunen 250-300 resultatenheter.

— Oppsplitting

— Jeg frykter at resultatet blir et oppsplittet hjelpeapparat. Mange av dem som er i kontakt med helse- og sosialetaten er ikke a4-mennesker. En vanskeligstilt familie har kanskje en mormor med demens og en ungdom som ruser seg. Hvis vi stykker opp tjenestene, har de aller svakeste en tendens til å tape, sier Johan L. Olsen.

For de nye enhetslederne, som skal få resultatlønn, vil det merkes økonomisk hvis de ikke holder budsjettet. Systemet vil med andre ord premiere de som klarer å sende problemet videre til en annen enhet, legger han til.

På Spelhaugen, der bydelsadministrasjonen i Fyllingsdalen holder hus, er ryddesjauen så smått begynt. Arkiver og dokumenter skal pakkes og flyttes. Av staben som på det meste telte oppunder 20, blir fire igjen. En av disse er Johan Lauritz Olsen. Disse fire får i oppgave å samordne tjenesteytingen ute i bydelen..

De åtte bydelsadministrasjonene utgjorde 110 årsverk. Av disse forsvinner 40.

Johan Lauritz Olsen tviler likevel på gevinsten ved omleggingen:

— Hvorfor det?

— De oppgavene som bydelene tar seg av, må jo løses et sted. Alle de nye enhetene skal ha stab og støttefunksjoner. Etter min mening er det vel det bare et spørsmål om tid før det er like mange mennesker inne i dette, bare plassert på andre steder, sier Olsen.

Frustrert

Avviklingsvedtaket som har hengt over bydelsadministrasjonen siste året, har preget stemningen, forteller helse- og sosialsjefen:

— Folk har vært frustrert. Her ute er det ingen som forstår hvorfor det er nødvendig å reversere bydelsreformen. Mye er oppnådd. Vi har fått til bedre samordning, slik målet var. I Fyllingsdalen har vi overholdt budsjettet. I motsetning til tidligere omorganiseringer jeg har vært gjennom i kommunen, er den nye svært mangelfullt utredet. .

— De store underskuddene i bydelene tyder ikke på at reformen lyktes?

— Det er nok flere som må dele ansvaret her. Og kanskje må innføringen av parlamentarisme kombinert med mindretallsbyråd og en svekket rådmannsrolle, ta sin del av skylden for at kommuneøkonomien havnet i hengemyren, sier Johan L. Olsen..

ADVARER: - Kommunens nyeste omorganisering er svært mangelfullt utredet, mener Johan L. Olsen, helse- og sosialsjef i Fyllingsdalen. 1. juli er bydelsreformen nedlagt.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ