Fredag startet Norsk Sykepleierforbund nedtellingen til sykepleierstreik fra 22. januar. En eventuell streik vil omfatte 191 sykepleiere ved åtte ulike sykehus. Ingen av sykehusene på Vestlandet er berørt.

Onsdag møtes partene hos Riksmeglingsmannen. Sykepleierne krever en ny felles tariffavtale for alle sine medlemmer. Motparten, arbeidsgiverorganisasjonen NAVO, har tilbudt sykepleierne å forlenge dagens avtaler frem til det ordinære tariffoppgjøret. Andre sykehusansatte har akseptert å gjøre det.

Men sykepleierne er utålmodige. Målet er et lønnsløft på 50.000 til 100.000 kroner. I første omgang krever de 30.000 sykepleierne, som fra nyttår fikk ny arbeidsgiver, å bli lønnet på linje med de ansatte ved statlige Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Statens senter for epilepsi.

— Kan ikke akseptere

— Vi kan ikke akseptere slike forskjeller, sier Mari-Anne Golten til Bergens Tidende. Golten er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Hordaland.

Jamnt over ligger statsansatte sykepleiere to lønnstrinn over minstelønnssatsen til KS. Spesialsykepleiere ligger tre lønnstrinn over. I følge Golten har storparten av sykepleierne i Hordaland minstelønn.

Ønsker forskjeller

Karl-Arne Johannessen, som er spesialrådgiver hos NAVO, er uenig med de som hevder at statens sykepleiere er blitt lønnsadel.

— Forskjellen fra fylke til fylke kan være større enn mellom forskjellene mellom for eksempel Haukeland og Rikshospitalet, påpeker Johannessen og legger til:

— Slike forskjeller bør det være. Det stilles andre krav til personalet ved et spesialisert regionsykehus enn et mindre sykehus, sier han. 50 nye arbeidsgivere

Karl-Arne Johannessen spår økte lønnsforskjeller med den nye organiseringen av helsevesenet. Hvert helseforetak har eget arbeidsgiveransvar og større frihet til å fastsette arbeidsvilkår for sine ansatte.

— Det er feil å fremstille det som at sykepleierne nå har fått en felles arbeidsgiver. Vi har 50 nye arbeidsgivere, noe som åpner for større lønnsforskjeller, ikke mindre lønnsforskjeller i helsevesenet, sier Karl-Arne Johannessen.

Mer dynamikk

NAVO ønsker seg derfor en helt ny felles tariffavtale bygget på andre prinsipper enn dagens tre avtaler med Oslo, staten og Kommunenes Sentralforbund.

— Grunnlaget for høyere sykepleierlønn er større fleksibilitet og kortere varslingsfrister for skifte av jobb og arbeidstid. Det må til skal helsevesenet bli konkurransedyktig og nå målet om bedre pasientbehandling og kortere køer, mener Johannessen.

— Sykepleierne mener at det må høyre lønn til for å løse problemene med sykepleiermangel? – Lønn er ett av flere rekrutteringsvirkemiddel, men ikke det eneste, mener Karl-Arne Johannessen.

LØNNSKAMP: – Vi kan ikke akseptere at sykepleierne ved tidligere statlige sykehus skal ha to eller tre lønnstrinn mer enn minstelønnssatsen ved tidligere fylkeskommunale sykehus, mener Mari-Anne Golten.
ARKIVFOTO: TOR HØVIK