En dansk kaptein er i Bergen tingrett dømt til å betale en bot på 40.000 kroner for fiskefusk. Han ble avslørt av en bitteliten radiosender om bord i tråleren.

— Dette er første gang noen dømmes på grunnlag av satellittspor. Vi er meget fornøyde med rettens bevisvurdering. Dommen vil gjøre det enklere å bekjempe ulovlig fiske, sier politiadvokat Einar Råen ved Hordaland politidistrikt.

I norsk sone

Fredag 14. mai i fjor fanget mannskapet på «Anne-Lise Poulsen» over fem tonn fisk. Noen dager ble tråleren kontrollert av et norsk kystvaktfartøy. Den danske kapteinen hevdet da hardnakket at fisken var tatt utenfor Norsk Økonomisk sone. Det samme hadde han notert i fangsdagboken.

I liket med norske fiskefartøy var den tråleren pålagt å ha en sender om bord. Den hadde gjennom hele fangstperioden sendt signaler til Danmark.

— Vi fikk ut informasjon om fartøyets posisjoner, fart og retning, forteller politiadvokat Råen.

Det viste seg at dansken bare hadde vært i Norsk Økonomisk sone - ikke i EUs sone, slik han hevdet. Da dette ble lagt frem som bevis i retten, var det fiskekapteinen som sprellet i garnet.

- Et gjennombrudd

Den danske skipperen må ut med 40.000 kroner i bot pluss 8000 i saksomkostninger. Rederen som eier tråleren er ilagt et forelegg på 200.000 kroner. Dette er ennå ikke vedtatt.

I Fiskeridirektoratet er man meget fornøyde med dommen fra Bergen tingrett.

Den er et gjennombrudd for bruk av satellittsporing i fiskefusksaker, mener fagkonsulent Rune Berg i statistikkavdelingen.

— Ut ifra domsavgjørelsen har man i bevisvurderingen lagt avgjørende vekt på satellittsporing sier Berg. Sammen med to kolleger er det Berg som har ansvaret for å overvåke og registrere hvor fiskeflåten befinner seg til enhver tid. En prinsipielt viktig dom om den blir stående, mener Berg.

— Den vil selvfølgelig få betydning for eventuelt fremtidige saker.

Og nye saker er det nok av. I løpet av våren må en rekke danske kapteiner og skipsredere svare for fiskefusk i Bergen tingrett.

— Satellittsporingen blir helt avgjørende i flere av disse saken også, sier Einar Råen.