Det fremgår av en konfliktvurdering Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren har foretatt av 52 vindmølleprosjekter i hele landet.

Størst potensial for konflikt i de to vestlandsfylkene har vindkraftprosjektet på Okla i Selje kommune. Prosjektet nær Stad omfatter bygging av 16 vindturbiner og får karakteren E i vurderingen.

Det betyr at utbyggingen antas å innebære «svært stor konflikt» med til nasjonale miljømål. Her vil ikke avbøtende tiltak kunne redusere konfliktene, heter det.

— Stadlandet har et særpreget landskap med stor symbolverdi og rikt kulturhistorisk innhold. Utbygging vil trolig være i konflikt med disse verdiene, heter det i vurderingen som ble offentliggjort i går.

Tre andre prosjekter i Hordaland og Sogn og Fjordane får karakteren D, som betyr «antatt stor konflikt».

Det gjelder Langevåg i Bømlo, Midtfjellet i Fitjar og Bremangerfjellet i Sogn og Fjordane.

Vindkraftprosjektet i Fitjar har skapt bølger i kommunen, og nå fastslår Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren at prosjektet er i stor konflikt med et viktig friluftslivområde. Utbyggingen vil også påvirke den visuelle verdien av «båtbasert friluftsliv i skjærgårdslandskapet».

Vindmølleprosjektene i Gulen og på Mehuken i Vågsøy antas å være i «middels stor konflikt» med nasjonale miljømål.

Andre vindkraftprosjekter i de to vestlandsfylkene er ikke vurdert i denne omgang.