Byråd Harald Victor Hove varslet onsdag kveld i BA at han går av dersom Ragnhild Stolt-Nielsen ikke får fornyet tillit i Høyre.

— Dette er ikke noe ultimatum, men jeg har hele tiden vært tydelig på at jeg stiller meg bakRagnhild.- Partiet mente hun var det beste valget for ti måneder siden, og Ragnhild er det beste valget fremdeles. Det er ingen grunn til å skifte henne ut, sier skolebyråden.

Han beskriver Stolt-Nielsen som en rettferdig og sterk leder, og stiller seg spørrende til dem som ønsker å bytte henne ut.

— Hadde det vært slik at vi sto overfor en lederutfordringfordi vi var et parti i fritt fall, så hadde jeg forstått reaksjonene. Det erimidlertid ikke tilfellet. Høyre står fjellstøtt, sier Hove.

- Klarer ikke lande budsjett

Hove mener partiet derimot vil få store utfordringer dersom roret overlates til utfordrer Martin Smith-Sivertsen.

— Jeg kan ikke se hvordan det er mulig å ha vært ute i 12 år, for så å kommetilbake og skulle fylle den mektigste posisjonen i byen. Han har ikke en gang sittet i byråd, sier Hove, som ramser opp utfordringene som vil møte Smith-Sivertsen.

— Martin får én måned til å danne nytt byråd, forhandlebudsjett og spikre tilleggsinnstilling. Det vil bli ekstremt krevende, særlignår byrådet er i mindretall, sier skolebyråden.

Vil Martin Smith-Sivertsen kunne klare å gi Bergen et budsjett?

— Nei. Jeg må ærlig si at jeg stusser på at det skulle væremulig. Han har aldri bygget noe budsjett med dagens system, og han kjenner heller ikke samarbeidspartnerne, sier Hove.

— Hvis han greier det skal jeg spandere julemiddag påham. Men det tror jeg ikke blir aktuelt.

Hva med de andre som har vært trukket frem som mulige byrådsledere?

— Jeg har ikke troen på gjennomføringsevnen hos de andrekandidatene. Jeg greier ikke se den samme evnen hos dem som Ragnhild har. Jeg harmer sansen for dem som tar upopulære, men riktige beslutninger, enn dem sombare står seg godt i medvind, sier Hove.

- Hove tar feil

Martin Smith-Sivertsen svarer blidt på kritikken.

— Da får jeg julemiddag hvis jeg blir valgt, sier lederkandidaten.

Smith-Sivertsen mener skolebyråden tar feil, og er uenig i at partiet vil få styringsproblemer dersom Stolt-Nielsen ikke blir gjenvalgt.

— I et demokrati må det væremulig å bytte ut personene på toppen. Høyre har styrt i 12 år, og det er ikkebyrådslederen alene, men et team. Det er ikke noe problem å styre kommunen, selv om man harnoen utskiftninger i byrådet. Vi har den samme parlamentariske situasjonen som før, og jeg vilbygge videre på det byrådet som sitter i dag, sier han.

Smith-Sivertsen lover stabilt lederskap dersom han overtar.

— Det er ingen grunn til å stille spørsmål ved Høyresstyringsdyktighet om jeg overtar. Det er den samme, langsiktige og stabileledelsen. Det er intet linjeskifte og ingen endring av politikken. Det er ingengrunn til bekymring, sier lederkandidaten.

- Utfordrende uansett

Fungerende gruppeleder for Arbeiderpartiet, Marte MjøsPersen, mener høstens budsjettforhandlinger vil bli svært krevende, uansett hvem som sitter ved roret.

— Det vil bli krevende for byrådslederen, uansett hvem deter. Høyre må selv bestemme hvem som er mestegnet til jobben, sier Persen, som stiller spørsmål ved den sittende ledelsens samarbeidsevner.

— Dagens byrådsleder har ikke vært den flinkeste til å sikreflertall i bystyret. Da tenker jeg spesielt på bybanesaken, der vi har endt oppmed en løsning ingen faktisk ønsket seg, sier hun.