• Fjord Line burde ventet til revidert statsbudsjett var i boks før de gikk til dette drastiske skrittet, mener stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp).

Hagesæter sitter i finanskomiteen, og varsler en ny runde om den mye omtalte nettolønnsordningen når revidert statsbudsjett skal i havn i mai.

Regjeringen og SV sikret i juni flertall for at ordningen — statsstøtten til rederier som bruker sjøfolk bosatt i Norge - skal bortfalle fra 1. januar 2006.

Etter det bt.no forstår, diskuteres det nå innad i Frp om regjeringens budsjettpartner skal forsøke å presse frem en freding av nettolønnsordningen i det reviderte budsjettet.

— Jeg mener vi må forsøke. Når konsekvensene nå begynner å demre for regjeringen, tror jeg det kan være mulig å få til en løsning som sjøfartsnæringen kan leve med. Derfor mener jeg Fjord Line har forhastet seg når de nå sier opp 350 ansatte og flagger ut, sier Hagesæter.

Han understreker at regjeringen vil komme under ytterligere press om Color Line gjør alvor av sine utflaggingstrusler.

Hagesæter fnyser av dem som mener at Frp ikke kjempet hardt nok for nettolønnsordningen da budsjettforliket ble utmeislet tidligere denne måneden.

— Sjøfolk i Norge vet at vi er det partiet som har stått fjellstøtt på deres side i denne saken, sier han.