— Gjennomsnittet er for tiden 20 døgn pr. kvinne. Det er langt mer enn for noen år siden, sier Kari Sirevåg ved Krisesenteret i Bergen.

Årlig flykter 120-150 kvinner til senteret, ofte har de barna med seg. Hun mener de grove sakene øker, der menn rett og slett ikke gir seg.

— De kan ha giftet seg på nytt og fått nye barn. Likevel gir de ikke den første kvinnen fred. De ligger i buskene utenfor jobben, og bruker telefonen som terrorkanal, ifølge Sirevåg.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk sier såkalt «stalking» - eller vedvarende, sykelig trakassering rettet mot enkeltpersoner - er på fremmarsj.

— Det kjennetegnes ved at gjerningspersonen har en personlighetsbrist, total mangel på empati eller psykopatiske trekk. Slik kriminaltet fikk økt fokus på 90-tallet i USA, og er noe vi må være forberedt på, sier hun.

Bjørnebekk tror fenomenet har sammenheng med hvordan samfunnet har utviklet seg, og faktorer som internett, mobiltelefon, økt flyttefrekvens og flere samlivsbrudd med brutte relasjoner.