Veien gjennom papirmøllen kan bli mer turbulent enn det Statkraft hadde regnet med. I en landsomfattende rapport heter det, «Riksantikvaren er ikke negativ til utbygging av vindkraftverk, men ønsker å være klar i sitt budskap på hvor det kan bli store konflikter hvis en konsesjonssøknad fremmes».

I Hordaland er tre konfliktområder utpekt, og i månedsskiftet leverer Statkraft sin søknad om å bygge vindmøller i et av dem.

— Vi er helt i sluttfasen med søknaden om vindkraftutbygging på Langevåg. Konsekvensutredningen vi har laget viser at vindmøllene ikke vil være i fysisk kontakt med noen av kulturminnene i området, sier Knut A. Mollestad, prosjektleder i Statkraft.

- Opplevelsene blir ødelagt

Mollestad mener vindmølle fint kan stå ved siden av kulturminnene uten å være til sjikane.

— Hvis vindmøllene ødelegger noe må det være rent visuelt. Jeg mener de ikke ødelegger i det hele tatt. Dessuten er kulturminnene i området stort sett ikke synlige hvis du ikke vet at de er der.

John Magne Søvold er grunneier like ved de planlagte vindmøllene, og kjemper mot at de skal plasseres ved Langevåg.

— Rapporten fra Riksantikvaren viser at det jeg driver med ikke bare er kverulering. De gigantiske vindmøllene vil ødelegge hele opplevelsen av stedet. Nå vil jeg brette ermene enda mer opp og fortsette kampen. Hvis Statkraft får godkjent søknaden vil jeg se til at den blir påklaget til Olje- og energidepartementet. Jeg har en voldsomt god magefølelse for denne saken, sier bonden.

Ikke automatisk fraråding

Søknaden om vindkraftutbygging ved Langevåg skal nå på høring hos Riksantikvaren.

— Rapporten skal være et grunnlag for vår vurdering, og vi håper den kan være det for beslutningstakerne også. Selv om rapporten peker på sørvest-Bømlo som et konfliktområde må vi vurdere det aktuelle prosjektet før vi eventuelt vil fraråde det, sier seniorkonsulent ved Riksantikvaren, Kristi Vindedal.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som nå skal avgjøre mølleparkens fremtiden.