JAN I. ELIASSEN

Aldri før har det 10 år gamle rederiet vært i nærheten av så gode tall. Samtidig er hele flåten sikret langsiktige leieavtaler (t/c), så sikkerheten er satt i høysetet.

— Jo, vi er selvfølgelig godt fornøyd med resultatet, spesielt i forhold til den lave risikoen vi har tatt. Markedet har vel neppe vært så godt tidligere, og vi har kjøpt skipene på langt lavere nivåer, sier administrerende direktør Ulrich Müller (50) til Bergens Tidende.

Han peker på at det er de 19 seilende skipene som har seilt inn det meget gode resultatet. Av de åtte 53.500 dødvekts-tonn store bulkskipene ble det første levert i januar i år. Resten kommer i løpet av året, i 2006 og ett i 2007.

Kina er fremtiden

— Disse er fremtiden vår. Dette er avanserte skip med doble skrog. Når de kommer i fart, vil inntjeningen nødvendigvis måtte øke fra dagens nivå. Samtlige av dem er langtidsbefraktet og dermed sikret, sier Müller.

Skipene ble bestilt da markedet og dermed nybyggingsprisene lå på et langt lavere nivå. De er utleid til gode betingelser og representerer en enorm ressurs, sier Müller. Han mener fraktmarkedet og skipsprisene nå er blitt så høye at rederiet vil ta en pause i videre vekst.

— Vi får konsolidere og vente på et svakere marked før vi investerer videre, fastslår han.

Intet aksjeutbytte

På tross av inntekter i superklassen tar ikke eierne ut aksjeutbytte. Alt pløyes tilbake i rederiet og benyttes til nedbetaling på skipene.

Fraktinntektene i fjor landet på brutto 590 millioner kroner, mot 385 året før.

Det ga rederiet et driftsresultat på 252 millioner etter administrasjonsomkostninger og avskrivninger, mot 126 millioner, altså nøyaktig en dobling fra 2003 til 2004.

Valutagevinst på hele 77 millioner sørget for et resultat før skatt på 319,5 millioner, mot 137,7 millioner i 2003.

Selskapets flåte omfatter bulkskip i størrelsen 28.000 til 73.000 dødvekttonn, alle utrustet med egne kraner. Skipene opereres og disponeres av Spar Shipping AS. De seiler i verdensomspennende fart. Alle unntatt ett er NIS-registrerte.

95 prosent dekning

Rederiets strategi er å være tonnasjeleverandør av egne og eventuelt innleide bulkskip for langsiktig utleie til velrenommerte befraktere. Leieavtalene dekker 95 prosent av beskjeftigelsen for flåten i inneværende år og 60 prosent for neste år.

Største eier i Spar Shipholding AS er West Coast Invest AS med 92,78 prosent.

SPAR-BÅTER: MS «Spar Lyra» på 53.565 dødvekttonn er det første av åtte bulkskip til Spar Shipholding. Søsteren MS «Spar Lynx» mangler fremdeles litt på ferdiggjøringen og skal leveres i mars. Alle åtte blir registrert under norsk flagg (NIS) og hjemmehørende i Bergen.