Denne prognosen går frem av Næringsbarometeret som ble presentert på et møte i Bergen Næringsråd i formiddag. Lederne i 1080 bedrifter i Hordaland og 359 i Sogn og Fjordane har vært med i undersøkelsen som er den tredje i sitt slag.

Næringsbarometeret viser at optimismen i 2006 er enda større enn den var for et år siden, da et tilsvarende utvalg bedriftsledere kalkulerte med at det ville bli skapt opp mot 4000 nye arbeidsplasser her i fylket.

Bygg og anlegg

Nærmere halvparten av bedriftene har forventninger om økt sysselsetting. Det er først og fremst innenfor bygg og anleggsbransjen, og dessuten tjenestesektoren, at optimismen i så måte gjør seg gjeldende.

Blant lederne i eksportbedriftene er horisonten derimot ikke like skyfri. Selv om de regner med et nytt kronår, er de forberedt på lavere sysselsetting, ettersom utenlandske underleverandører blir viktigere.

Økt investeringslyst

Lavt rentenivå, svak prisutvikling og avtakende ledighet gir grunnlag for økt fremtidsoptimisme blant vestlandslederne, noe som gir seg utslag i økt investeringslyst blant 40 prosent av bedriftene. Det er særlig innenfor shipping, fiskeri og transportbransjen dette gjør seg gjeldende.

Flere utlendinger

Kampen om arbeidskraft hardner samtidig til, bl.a. når det gjelder ingeniører og IT-personell. Det er også tegn til at bedriftene nå i økende grad vil benytte seg av utenlandsk arbeidskraft. Denne tendensen gjør seg sterkest gjeldende innenfor industri, transport og havbruk, går det frem av undersøkelsen.

Næringsbarometeret er et samarbeidsprosjekt mellom Sparebanken Vest, Aetat, innovasjon Norge, NHO og fylkeskommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane.