JØRN-ARNE TOMASGARD

12.300 studiepoeng ble produsert i spansk ved Universitetet i Bergen (UiB) sist studieår. Det første studieåret etter åpningen i 1973 ble det til sammenlikning produsert 450 studiepoeng.

Interessen for faget har vokst i takt med at folk har latt seg lokke til å reise stadig lenger i sin nysgjerrighet på fremmede kulturer. Språkfag som engelsk, tysk og fransk er passert i popularitet.

600 spanskstudenter har meldt seg opp i til sammen 18 emner dette semesteret.

Fra hele Latin-Amerika

Ledelsen ved faget tok et strategisk viktig veivalg da de i 1987-88 bestemte seg for å skille lag med Spania, og heller satse på Latin-Amerika. Det undervises i språk, litteratur og kulturhistorie ved faget, som har det formelle navnet Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier.

— Folk kommer til Bergen fra Mexico, Costa Rica, Columbia, Cuba, Ecuador, Chile og Argentina for å studere sine egne kulturer, seier professor Birger Angvik. Han ble den andre ansatte på spansk i 1974. Angvik har vært med på hele oppturen.

Knoppskyting

Akkurat nå er professor Angvik inspirert av at to av fagets egne, Kari Soriano Salkjelsvik og Petr Pitloun, har gitt ut en spansk lommegrammatikk på Gyldendal. Boken er den første i sitt slag på norsk.

Soriano Salkjelsvik og Pitloun har begge vært studenter på faget. Nå er de ansatt som universitetslektorer. Således begynner faget å reprodusere seg selv.

Grammatikkboken er en form for alminneliggjøring av akademien.

— Det fryder jeg meg over, sier Angvik. Den engasjerte og gestikulerende professoren prøver slettes ikke å skjule kjærligheten til språket og studiet han har holdt på med i 30 år.

- Språk ingen hindring

Lommegrammatikken kom ut i august i et opplag på 2000. Omkring halvparten er solgt, til begynnerstudenter, videregående skoleelever, studenter ved folkeuniversitetet eller folk som studerer spansk på internett.

— Dette var virkelig en bok som trengtes. Nå trenger vi noe tilsvarende for høyere nivå, og det jobbes det med, avslørere Petr Pitloun.

Han er tsjekkisk og kom til Norge i 1997, mens Kari er halvt spansk og har vokst opp i Spania. Den utenlandske bakgrunnen var ikke noe stort problem når de skulle skrive en norsk lærebok, hevder de.

— Boken er et verktøy for å bygge opp kunnskap i spansk språk. Å se nyansene i det spanske språket var viktig når vi skrev denne boken, sier Soriano Salkjelsvik.