— Spaning på skolene er vanskelig. Vi er eldre enn elevene, og skiller oss ut når vi oppsøker skolene. Vi prøver innimellom, men vi har ikke kapasitet til å være tilstede på skolene så ofte som vi skulle ønske. Selv om det er vanskelig å spane der, virker det forebyggende at politiet er til stede, sier politiførstebetjent Borlaug.